Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
50 postów 34 komentarze

Uchodźcy, Polska i sankcje UE

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Niemcy i Francja, chcą nam wcisnąć niechcianych przez nich przybyszów. Jeśli ich nie weźmiemy, to grożą nam karami. Właśnie Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nieprzyjmowania uchodźców. Co robić?

 

Aj waj można zakrzyknąć naśladująć naszych starszych braci w wierze, Unia Europejska, a konkretnie Niemcy i Francja, chcą nam wcisnąć niechcianych przez nich uchodźców - nachodźców. Jeśli ich nie weźmiemy, to grożą nam karami. Właśnie Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nieprzyjmowania uchodźców.  Co robić?
Oczywiście Polska nie jest sama. Coraz więcej krajów sprzeciwia się karom za nieprzyjmowanie niechcianych przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu. 
Ale skąd w ogóle ten napływ Afrykańczyków do Europy?
Pewne światło na ów problem rzuca artykuł "Ekonomiczna kalkulacja, czyli dlaczego Niemcy tak chętnie przyjmują uchodźców" z portalu forsal.pl. Paweł Kowalewski, autor tego artykułu wyjaśnia:

"W 2013 roku Niemcy zdali sobie sprawę, że jest ich o dwa miliony mniej niż do tej pory myśleli – 80 milionów, o 2 mln mniej niż powszechnie sądzono. Prognozy są na dodatek kiepskie. Spodziewać się można, że do połowy obecnego stulecia ich liczba spadnie poniżej 69 milionów. Gdyby się to potwierdziło Niemcy utraciłyby tytuł największej gospodarki europejskiej na rzecz Wielkiej Brytanii." 

I dalej przedstawione są kalkulacje:

"W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2015 roku niemiecką granicę przekroczyło 219171 Syryjczyków. Przybyło ich być może nawet więcej. Jeszcze we wrześniu niemiecki rząd mówił, że wiązać się to będzie z kosztem około 670 euro miesięcznie. Bardziej realistycznie kwestię widzi prof. Marcel Fratzscher, szef niemieckiego instytutu Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, prof. Marcel Fratzscher, który szacuje koszt niemieckiego budżetu z tytułu przyjęcia jednego imigranta na niespełna 12 tysięcy euro rocznie, czyli około 1 tysiąc euro miesięcznie. Trzymając się tego bardziej realistycznego rachunku i zakładając, że w 2015 r. przybędzie do Niemiec łącznie 800 tysięcy uchodźców, sfinansowanie ich przyjęcia kosztować będzie Niemcy około 10 mld euro rocznie. Fratzscher wychodzi z założenia, że w 2016 r. do Niemiec napłynie dalsza podobna liczba uchodźców, co oznaczać będzie wzrost wydatków o kolejne 10 mld euro, co odpowiadać będzie 0,6 proc. PKB Niemiec. Jest to duże obciążenie budżetu naszych zachodnich sąsiadów. Fratzscher zaleca jednak patrzenie na tę kwotę przez pryzmat programu nakręcającego koniunkturę w Niemczech. Jego zdaniem jeśli nawet połowa z omawianych tutaj 20 miliardów pójdzie na konsumpcję ze strony uchodźców, to gospodarka niemiecka i tak zyska w postaci wyższego wzrostu PKB. A dokładniej konsumpcja ze strony uchodźców może dołożyć ok 0,3 proc. do całego wzrostu przewidzianego na rok 2016. Fratzscher nie ogranicza jednak swojej projekcji tylko do roku 2016 i wybiega naprzód aż do roku 2035. Zakłada, że w latach 2017-2020 będzie napływać do Niemiec 400 tysięcy uchodźców rocznie. Z różnych powodów (przede wszystkim chodzi o barierę językową), współczynnik aktywności zawodowej imigrantów będzie niski (na poziomie 20 proc.). Do 2027 r. powinien on jednak wzrosnąć już do 70 proc., a jego efektywność pracy będzie wynosić 67 proc. efektywności przeciętnego Niemca. Przy takich założeniach w 2020 r. koszt utrzymania przybyłych w latach 2015-2020 do Niemiec 3,2 milionów nowych uchodźców sięgnie 1,2 proc. PKB. W 2020 r. wielu uchodźców powinno już jednak zacząć pracować na siebie. W jego ocenie wygenerują oni już wzrost gospodarki niemieckiej rzędu 0,54 proc. Za sprawą bardzo wysokich kosztów utrzymania tzw. wzrost netto wyniesie jednak nadal minus 0,66 proc. PKB. Sytuacja powinna znacząco poprawić się już w 2025 r. kiedy tzw. zmiana netto PKB będzie już dodatnia i wyniesie 0,8 proc. PKB. A 10 lat później (to jest w 2035 r.) zmiana netto podskoczy nawet do 1,12 proc. PKB. Optymizm Fratschera bazuje na założeniu dotyczącym struktury wiekowej uchodźców. Z punktu widzenia budżetu Niemiec najlepszym przedziałem wiekowym jest przedział od 25 do 30 lat. Przybysze w tym wieku są już oni ukształtowani zawodowo i nawet w przypadku możliwej przeciągającej się ich integracji z rynkiem pracy będą oni w stanie zapracować na swoją emeryturę. Tak więc ich tzw. obciążenie netto dla budżetu będzie wręcz ujemne."

I dalej czytamy:

"Gdyby struktura wykształcenia imigrantów upodobniła się do struktury wykształcenia całej ludności niemieckiej (13 proc. Niemców ma wyższe wykształcenie, 62 proc. ma wykształcenie średnie lub zawodowe, a 16 proc. nie posiada wyuczonego zawodu) dotychczasowe obciążenie przekształciłoby się w korzyść w wysokości 347 euro per capita."

Ale coś chyba Niemcy przeliczyli się w kalkulacjach, albo ktoś wpadł na genialny pomysł, że po co obciążać budżet federalny przystosowaniem przybyszów do życia i pracy w Europie, skoro za wschodnią granicą są frajerzy,  wielokrotnie dający w historii dowód swojego frajerstwa, których można obciążyć kosztami przechowania Afrykanów do czasu, gdy będą gotowi do pracy w Niemczech. Poza tym wśród przybyszów jest wielu lewusów, którzy nie nadają się do żadnej pracy i nigdy nadawać się nie będą. Przecież nie po to pokonali Morze Śródziemne, żeby teraz iść do roboty.  I właśnie ta grupa zostałaby na stałe w Polsce. W tym momencie Niemcy zachowują się jak drobny cwaniak. Piszę drobny cwaniak, bo właśnie ten typ wykazuje czyste cechy cwaniactwa. Nie ma sprecyzowanych głębokich celów, nie ma strategii, tylko stosuje doraźną cwaniacką taktykę. Często zmieniają mu się koncepcje, jak naszemu byłemu prezydentowi. Widać, że Afrykańczycy Niemcom nie spasowali i już próbują ściągnąć do siebie Ukraińców do pracy poprzez zniesienie dla nich wiz do UE i próbom nadania im polskiego obywatelstwa rękami ministra Gowina. Gowin tłumaczy to potrzebą rąk do pracy dla polskiej gospodarki, ale jasne jest, że Ukrainiec z polskim obywatelstwem nie będzie pracował za polską pensję.  
W odróżnieniu od drobnego cwaniaka duży cwaniak ma określone, dobrze sprecyzowane cele, które realizuje dobierając do tego strategię i taktykę, dlatego też duży cwaniak dążąc do celu przez długi czas może wydawać się ostatnim frajerem, bo taką taktykę uznał za najlepszą.  Patrząc na Niemcy, wydaje mi się, że jest to jednak taki drobny cwaniak. Można odnieść wrażenie, że to co wcześniej zacytowałem, z tak dokładnymi wyliczeniami, przeczy tej tezie. Ale tylko pozornie. Ja też potrafię podać dokładne wyliczenia biorąc dane z sufitu. Patrząc na drobnego cwaniaka można zauważyć, że jednak ma zasadniczy cel.  Ale jest to cel bardzo ogólny. Chce być bogaty i wszystkich przechytrzyć. Brak mu jednak strategii. Niemcy docelowo chcą mieć ludzi do pracy, żeby być bogatymi, wybrali taktykę importu z Afryki, ale nie mają strategii jak tych ludzi przymusić do roboty. Spójrzmy na przykłady historyczne rozmijania się niemieckich cwaniackich kalkulacji z rzeczywistością, choćby niemiecki podbój kolonialny. Niemcy chcieli być mocarstwem kolonialnym i niby im się udało, ale na krótko, bo niebardzo wiedzieli jak postępować z tubylcami:

"Ponad sto lat temu Niemcy niemal całkowicie wymordowali namibijskie plemiona Hererów i Nama. W obozach koncentracyjnych przeprowadzali na nich eksperymenty, a ich kości wysyłali do Europy na badania. Setki czaszek trafiły do niemieckich uczelni jako rekwizyty naukowe."

Jeśli wymordowali mieszkańców kolonii, to jasne, że nie miał kto tam później dla Niemców pracować. Czyli nie mieli strategii postępowania z autochtonami, a wybrali dobrze sobie znaną taktykę.
Inny przykład, wydawać by się mogło, że Niemcy po stu latach wygrali I wojnę światową. Dzięki utworzeniu Unii Europejskiej osiągnęli praktycznie wszystkie swoje cele z tamtego okresu, o czym nawet co nieco napisałem na swoim blogu.  Pisałem to 3 lata temu i wtedy wydawało mi się to prawdą, ale teraz, patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń, nie wydaje mi się to tak oczywiste. W każdym razie Niemcy osiągnęli cele wojenne i je na razie utrzymują,  ale chyba nie będzie to długo trwało, bo dużym cwaniakiem są tutaj anglosasi, którzy nie pozwolą na żadną dominację Niemiec. 
Unia Europejska pod przywództwem niemieckim z PKB większym niż USA i coraz bardziej scentralizowana mogłaby stanowić poważne wyzwanie dla Ameryki. Już jakiś czas temu pisałem na blogu w poście „Eurowybory, Korwin Mikke i spiskowa teoria dziejów”:

„UE z większą kasą niż USA i z większym, co by nie mówić, potencjałem naukowym byłaby w stanie stworzyć potężniejszą armię niż armia amerykańska. Jeśli procesy integracji UE w jedno federalne superpaństwo zostałyby zakończone sukcesem i ogłupianie ludzi ideologiami poprawnymi politycznie zostałoby zintensyfikowane tak, że ludność tego nowego państwa ślepo popierała by  swoich przywódców, to wyrosło by mocarstwo będące w stanie walczyć z całym światem na raz i jeszcze wygrać. Taki ZSRR bis tylko potężniejszy i gospodarczo i militarnie. Powyższy rozwój wypadków dostarczyłby wielu zgryzot Amerykanom, którzy raczej ciężko by to przeżywali i być może mogliby nawet tego nie przeżyć, gdyby zostali zaatakowani przez Unię Europejską.”

Zdaje się, że Ameryka ma możliwość, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji:

"Gerd-Helmut Komossa ujawnia niewygodna prawdę o warunkach podyktowanych po wojnie Niemcom przez USA i aliantów. Układ z 21 maja 1949 roku, którego treść została zaklasyfikowana przez BND jako ściśle tajna, sugeruje utrzymanie ograniczenia suwerenności państwowej RFN aż do 2099 roku. Wspomniane restrykcje obejmują m.in. sprawowanie całkowitej kontroli nad mediami niemieckimi oraz środkami komunikacji przez zwycięskich koalicjantów. Poza tym, każdy nowo-wybrany kanclerz musi podpisać tzw. Federalny Akt Kanclerski a na niemieckie rezerwy złota został nałożony areszt." 

To, że Anglosasi są dużymi cwaniakami znajduje potwierdzenie w ich historii.
Grzegorz Braun żali się, że Powstanie Listopadowe i Styczniowe zgotowali nam Brytyjczycy prowadzący "Wielką Grę" z Rosjanami. Gabriel Maciejewskioskarża Brytyjczyków o wszelkie zło jakie nam Polakom przydarzyło się w historii, czyli powstanie Chmielnickiego, wojna z Turcją, rozbiory etc. AKrzysztof Gędłek tak pisze o początku II wojny światowej:

"Dowództwo III Rzeszy planowało najpierw ekspansję na Austrię i Czechosłowację, potem na Francję. Polska wcale nie musiała być pierwszym obiektem agresji potężnych sił niemieckich. Wiele wskazuje na to, że machinę wojenną Hitlera skierowali na nas Brytyjczycy."

Ale nie można powiedzieć, że Brytyjczycy uwzięli się na Polskę i Polaków. Oni ze wszystkimi tak postępowali i postępują. Wystarczy wspomnieć innego drobnego cwaniaka Europy czyli Francję, która też chce Polsce narzucić limity imigrantów. Weźmy takie wojny napoleońskie, Brytyjczycy rozegrali wtedy Francuzów i część krajów europejskich przy okazji. Amerykanie skorzystali z okazji i kupili od Francji Luizjanę za brytyjskie pieniądze. Przez wiek dziewiętnasty Brytyjczycy Niemcami szachowali Francję. Oczywiście Brytyjczycy nie ograniczali się tylko do Europy i najbliższych sąsiadów o czym pisze xportal w artykule "O co chodzi z Katarem? Analiza podłoża i przebiegu kryzysu" :

"Mianowicie w momencie kiedy Imperium Osmańskie powoli dogorywało, jego podłożem ideologiczno-religijnym wstrząsnęła rebelia na terenie osmańskiej Arabii, wspierana logistycznie przez Brytyjczyków. Klan Saudów, razem z błogosławieństwem wahhabickiego duchowieństwa, ogłosił iż Turcy „nie są prawdziwymi muzułmanami” więc nie mają prawa zarządzać świętymi miastami islamu. Powstanie wahhabitów doprowadziło do długotrwałego konfliktu którego wynikiem było przejęcie kontroli nad Arabią przez nietolerancyjnych Saudyjczyków, a także wielkim upokorzeniem Turków którzy stracili władzę nad najświętszymi miejscami dla muzułmanów; Mekką i Medyną."

Jak widać Polacy wcale nie są jakoś w specjalny sposób wyróżnieni przez Brytyjczyków. Oni ze wszystkimi tak postępują. W czasie I wojny światowej austriacki filozof i mistyk Rudolf Steiner twierdził, że brytyjskie towarzystwa okultystyczne uważały, że Anglosasi rządzą światem i misją Anglosasów jest sprawowanie rzeczywistego światowego rządu przez wiele wieków w przyszłości. Ich celem było ustanowienie kasty panów na Zachodzie i kasty ekonomicznych niewolników na Wschodzie od Renu aż do Azji.  Jeśli spojrzy się na świat współczesny, to należy podziwiać jego dalekowzroczność. 

Spójrzmy teraz na drugi człon imperium anglosaskiego, czyli na Stany Zjednoczone. Z pozoru to frajer. Według słów redaktora MichalkiewiczaŻydzi robią z USA co chcą, Izrael jest dla Amerykanów najważniejszy i że to ogon wymachuje psem.
Przyjrzyjmy się jakie funkcje u psa spełnia ogon. Pies nim merda gdy jest zadowolony, porusza nim w specyficzny sposób, gdy szykuje się do ataku lub podkula go by chronić czułe punkty swojego ciała przed ciosem.
Spójrzmy na Żydów. Ja ich znam głównie z Biblii i co o nich mogę powiedzieć, to osiągają wysokie pozycje społeczne, ale brakuje im czegoś, żeby osiągnąć te najwyższe, czyli przywódcze. Biblijny Józef - był doskonałym administratorem faraona. Do jego czasów  Egipcjanie byli wolnymi ludźmi, a on sprawił, że stali się niewolnikami faraona:

"Odpowiedzieli: «Zachowałeś nas przy życiu! Obyś nas darzył życzliwością, panie nasz, a my będziemy niewolnikami faraona!»"

Józef był doskonałym sługą faraona. Mojżesz miał szansę zostać faraonem, ale mu się noga powinęła. Nie potrafił zamknąć sprawy na swoją korzyść. Żydzi służyli Jahwe, albo złotemu cielcowi. Byli pod batem egipskim, babilońskim czy rzymskim. Jak widać zawsze ktoś musiał być nad nimi, ktoś obcy, żeby mogli dobrze funkcjonować. Z historii choćby Polski widać, że Żydzi mieli szansę zająć tron polski, bo ponoć Kazimierz Wielki miał z Esterką dwóch synów Niemira i Pełkę. Ale znowu czegoś Żydom zabrakło i tego nie osiągnęli. Żydzi lubią żyć w diasporach różnych krajach stosując się do lokalnego prawa. Wielu Żydów jest przeciwnych istnieniu państwa Izrael.  Można wysnuć wniosek, że  potrzebują  pana nad sobą. Sami nie czują się na siłach, żeby rządzić samodzielnie.  

I w tym kontekście spójrzmy jak to było z psem i ogonem w dwudziestowiecznej historii USA. To elity amerykańskie machały żydowskim ogonem, a nie na odwrót. Miały tam jakieś swoje cele. Po dojściu Hitlera do władzy ni z tego ni z owego amerykańscy Żydzi ogłosili bojkot Niemiec, a za nimi pozostali Żydzi:

"Na długo przed ograniczeniem praw niemieckich Żydów przez rząd Hitlera, przywódcy społeczności żydowskiej na całym świecie formalnie zadeklarowali wojnę z „Nowymi Niemcami” w czasie, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych, a nawet przywódcy żydowscy w Niemczech wzywali do ostrożności w kontaktach z nowym reżimem Hitlera. Wojna międzynarodowego przywództwa żydowskiego w Niemczech nie tylko wywołała pewne represje ze strony rządu niemieckiego, ale także ustawiła scenę dla mało znanego sojuszu między Hitlerem i przywódcami ruchu syjonistycznego, którzy mieli nadzieję, że napięcia gospodarcze i polityczne pomiędzy Niemcami i Żydami doprowadzą do masowej emigracji do Palestyny. Krótko mówiąc, wynikiem tego był taktyczny sojusz między nazistami i założycielami współczesnego państwa Izrael – fakt, o którym wielu dzisiaj wolałoby zapomnieć."

Sankcje gospodarcze były ciosem dla Niemców, bo np. hel w tamtych czasach był produkowany tylko w USA, a Niemcy potrzebowali go do swoichzeppelinów. I później dostało się za to niemieckim Żydom. W późniejszym czasie obozy zagłady powstały jako odpowiedź Niemiec na włączenie się USA do wojny. Za Wikipedią:

"Obozy zagłady działały od grudnia 1941 do stycznia 1945, w ramach programu „ostatecznego rozwiązania” kwestii żydowskiej".

Jak widać pies podkulił ogon i ogon dostał kopa. Wydaje mi się, że Żydzi w obecnych czasach osiągają wysokie pozycje w USA, czy w Wielkiej Brytanii, bo są dobrymi administratorami. Ale i tak prawdopodobnie mają nad sobą swoich anglosaskich panów dlatego, że, jak z historii widać, ta nacja potrzebuje mieć kogoś nad sobą, żeby mu służyć.  To, że mówi się, że Polską rządzą Żydzi to nic nie znaczy, bo Polska jest administrowana z zewnątrz. 

Z powyższych rozważań dochodzimy do wniosku, że mamy państwa frajerskie - vide Polska, państwa cwaniackie - Niemcy, Francja i dużych cwaniaków, czyli imperium anglo - amerykańskie i Rosja, a przypuszczalnie i Chiny, ale tego do końca nie jestem pewien. O tym, że  Rosja jest dużym cwaniakiem świadczy jej historia, choćby już dwudziestopierwszowieczne zapasy gazowe opisane w artykule "Anatomia kolorowych rewolucji czyli hybrydowa historia Europy Środkowej".

Powracając do drobnych cwaniaków i frajerów, to z moich długoletnich obserwacji wynika, że frajerskie postępowanie konsekwentnie stosowane długofalowo daje dokładnie takie same rezultaty jak postępowanie drobnocwaniackie. Warunek jest taki, że frajer musi zdać sobie sprawę z tego, że jest frajerem i absolutnie nie może stosować się do rad drobnych cwaniaków. Wiem co piszę, bo sam jestem frajerem. Drobny cwaniak sam nie stosuje się do rad dawanych frajerom. Czyli my, jako frajerski naród, możemy posłuchać porad drobnych cwaniaków takich jak Francja czy Niemcy, żeby wiedzieć co myślą, ale absolutnie nie możemy się do nich stosować. Również nie możemy ulec naciskom drobnych cwaniaków, bo to będzie dla nas katastrofa. 
Naszym nieszczęściem jest to, że do władzy w Polsce i kluczowych stanowisk dochodzą drobni cwaniacy, co sprawia, że naród jako całość zachowuje się jak ciężki frajer, który myśli, że jest cwany. I to jest katastrofa.
I cóż nam robić?
Szansa, że do władzy w Polsce dojdą wielcy cwaniacy  - patrioci jest nikła, bo oni mają inne sprawy na głowie i inne cele, mnie nieznane. Pozostaje nam tylko eliminacja drobnych cwaniaków i wprowadzanie na urzędy frajerów, którzy wiedzą, że są frajerami i nie dają się zwieść drobnym cwaniakom.
A jak frajer może odnieść jakieś korzyści w konfrontacji z cwaniakami?
Na to odpowiedź daje nam Biblia. W "Księdze rodzaju" widzimy dwóch dużych cwaniaków których nazwano bogiem i wężem i frajera zwanego Adamem. Bóg bawi się Adamem jak zabawką. Stwarza zwierzęta i chce żeby je nazywał, chodził po ogrodzie i jadł owoce. Gdy Adam był jakiś smutny, to bóg stworzył dla niego Ewę na pocieszenie. Jednak zabronił im jeść z drzewa rosnącego w  środku ogrodu, którego owoce powodowały poznanie dobra i zła. Gdzieś tam było jeszcze jedno drzewo - drzewo życia, o którym bóg nie poinformował Adama, którego owoce sprawiłyby, że Adam z Ewą staliby się nieśmiertelni. Czyli gdyby Adam z Ewą posłuchali boga, to umarliby w raju głupi. Ale pojawił się drugi cwaniak, zwany wężem. Namówił Ewę, żeby wraz z Adamem zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, ale też nic nie powiedział im o drzewie życia.  Czyli wężowi też nie chodziło o dobro ludzi, tylko chciał boga zażyć z mańki, krzyżując jego plany. Adam z Ewą, jak ostatni frajerzy, zjedli te owoce i zostali wyrzuceni z raju. Argument był następujący:

"I rzekł: "Oto Adam stał się jako jeden z nas, znający dobre i złe; żeby teraz nie ściągnął snadź ręki swej i nie wziął też z drzewa żywota i nie jadł, a był żyw na wieki!"
23 I usunął go Pan Bóg z raju rozkoszy, żeby uprawiał ziemię, z której został wzięty;
24 i wygnał Adama, a przed rajem rozkoszy postawił cherubów i miecz płomienisty i obrotny w celu strzeżenia drogi do drzewa żywota."

Czyli bogu też nie chodziło o dobro człowieka. Miał z nim związane jakieś plany, które wąż pokrzyżował. Mądrzy ludzie  już mu nie byli potrzebni w raju.
A jakie korzyści odnieśli Adam z Ewą skoro zostali wygnani z raju?
Gdyby nie zjedli tego owocu, to umarliby bezpotomnie w raju jako głupi ludzie realizujący jakieś boże cele. Oczywiście w Biblii nie jest napisane, że w raju Adam z Ewą nie mieliby dzieci, ale domyślam się tego, bo wzmianka o rodzeniu pojawiła się dopiero przy wyganianiu z raju:

"Do niewiasty też rzekł: "Pomnożę nędze twoje i poczęcia twoje; z boleścią rodzić będziesz dziatki i pod mocą będziesz mężową, a on będzie panował nad tobą.""

Czyli zyskiem Adama było to, że posiadł wiedzę i mógł mieć potomstwo dzięki czemu mógł zaludnić ziemię. Pozostając w raju nie dokonałby tego. Jak widać z powyższego, nawet ostatni frajer może odnieść korzyści z konfrontacji cwaniaków.  
I jak to się ma do naszego kraju?
Nie jesteśmy bogaci, nie mamy silnej armii. Co robić?
W krótkiej perspektywie czasowej pozostaje nam tylko przyłączanie się do dużego cwaniaka i gdy dwóch dużych cwaniaków weźmie się za łby musimy skalkulować zyski i straty i zastanowić się czy nie lepiej przyłączyć się do tego, który może nam zadać większe straty, gdy będziemy jego przeciwnikami. Co nam z tego, że Polska będzie w koalicji zwycięskiej jeśli starcia nie przeżyje żaden Polak. Oczywiście trzeba brać również pod uwagę fakt, że podczas takiej konfrontacji drobni cwaniacy będą usiłowali wydrzeć coś dla siebie i na to też trzeba bardzo uważać.
W perspektywie długofalowej nasi starsi bracia w wierze w "Protokołach mędrców Syjonu" podpowiadają nam jak mamy postępować z nacjami potencjalnie nam wrogimi. W "Protokołach" jest co prawda groch z kapustą i ponoć nie Żydzi to wymyślili tylko ktoś wcześniej, ale mniejsza z tym. Moim zdaniem na podstawie "Mędrców Syjonu" należałoby opracować długofalowy plan postępowania z wrogimi nam nacjami, zatytułować go na przykład  "Notatki gospodyń wiejskich z Łysej Góry" i zalecać jako lekturę dodatkową młodzieży w szkołach. Tytuł politycznie poprawny, więc pewnie i dotacje z Brukseli będą na opracowanie tego planu, druk i rozpowszechnienie wśród Polaków. 
Istnieje jeszcze kolejna możliwość, o której wspominałem kiedyś na swoim blogu, a mianowicie założenie kolonii na Marsie, gdzie w razie zagrożenia można ewakuować Polaków. Nawet jeśli ziemska część Polski padnie, to pozostanie jeszcze jej część marsjańska. Mogłoby to się wydawać science fiction, gdyby nie fakt, że Igor Aszurbejli - azerski biznesmen i były naukowiec buduje właśnie kosmiczne państwo Asgardia.  
A przede wszystkim władze polskie powinny pozwolić Polakom się bogacić i umożliwić im dostęp do broni. Wtedy wszelkiej maści drobne cwaniaczki będą się trzymać od nas z daleka.

KOMENTARZE

 • @ Autor
  "A przede wszystkim władze polskie powinny pozwolić Polakom się bogacić i umożliwić im dostęp do broni. Wtedy wszelkiej maści drobne cwaniaczki będą się trzymać od nas z daleka."

  Dodałbym do tego jeszcze przywrócenie kary śmierci. To umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa po wprowadzeniu prawa do posiadania broni gdy kara śmierci będzie grozić za zabójstwo z premedytacją. Za przekręt gospodarczy np powyżej miliona też.

  Pozwolić się Polakom bogacić -
  Czyli...?

  - reforma ZUS, likwidacja PIT, wprowadzenie "Ustawy Wilczka", wprowadzenie suwerenności monetarnej.

  Popiera Pan?

  5* - ufffff - długi wpis.

  Pozdro!
 • @ Autor
  Ałtor, żyjesz? ;-)))))))))))
 • Reżim osłupienia Sejmu,Senatu i kandelabra kornhauzerowicza pr4zez prezessimuska jestnie tyle "waszyngtoński" co gieroyciowski
  W interesie sjonistycznego ludobójstwa na arabskim otoczeniu nowohebrajskiego państwa utworzonego na wniosek Gromyki przez ONZ po okresie piłsudczykowskich i stalinowkich aliji zwycięskich dzięki dezerterom Andersa jest drenaż państw arabskich z elit typu cywilizacji chrześcijańskiej z masami uchodźców, których trzeba przyjmować nie zważając na przyczyny.
  Prezessimusek zrozumie , że sika pod wiatr i da się ustawić zięciowi Trampa jak Duda lub Lech bliźniak nie a nawet ratyfikujący traktat UE , w którego lizbońskim współojcostwie ubiegł wcześniej Tyska.
 • @Jasiek 10:11:48
  "Ałtor, żyjesz? ;-))))))"

  Na Mizię szykowali kiedyś zamachy, ale przeżył.
  Gdy jest się jasnowidzem niczym Pola Laska, to śmierć jest niestraszna.
 • JUST CAME OUT Muslims Conduct Mass Beheading Session, And Create A Huge Puddle Of Blood
  http://shoebat.com/2014/12/02/just-came-muslims-conduct-mass-beheading-session-create-huge-puddle-blood/
 • @Jasiek 09:26:17
  Cała noc zamieszki w Berlinie emigranci palili miasto lecz o tym w politpoprawnych mendiach cisza!
 • gwoli ścisłości, komentując Biblię autor się myli
  "Po czym Bóg im błogosławił , mówiąc do nich : Bądźcie płodni i rozmnażajcie się " (Rodzaju 1: 28 BT)
 • @Jasiek
  Syryjczyk dostaje... 360 tys. euro zasiłku! Niemiecki rząd wciąż jest bardzo hojny dla uchodźców. 49-letni Ghazia A., syryjski imigrant, który ma cztery żony i 23 dzieci dostaje ponad 360 tys. euro rocznie zasiłku. Nie pracuje, bo, jak twierdzi, całymi dniami odwiedza swoich krewnych
  Syryjczyk przyjechał do Europy w 2015 roku. Towarzyszyła mu jego nader liczna rodzina. Przez rok mieszkania w Niemczech otrzymali od państwa ponad 360 tysięcy euro zasiłku informuje Bild. Wielożeństwo w Niemczech jest zakazane, więc mężczyzna mógł zarejestrować tylko żonę. Pozostałe zostały uznane za jego „partnerki". Ghazia A. mieszka w Montabaur w Nadrenii, ale do swoich żon musi dojeżdżać nawet po kilkadziesiąt kilometrów. Mimo wszystko mężczyzna jako wzorowy mąż często je odwiedza. Nie ma więc czasu na pracę. Od przybycia do Niemiec nie przepracował ani jednego dnia. Według naszej religii mężczyzna powinien dbać o każdą swoją rodzinę i nie powinien mieć preferencji, więc staram się z nimi wszystkimi spędzać każdą godzinę powiedział dziennikarzom „Bilda” Syryjczyk. Praktycznie cały czas jestem w drodze do moich krewnych. Z chęcią podjąłbym się jakiejś pracy dodał.
  Ps...Kasuje 30.000 tys euro na miesiąc, dostał 2 domy 200 m i na rok dostaje 360000 tys euro bo on przyszedł do Niemiec już w 2015 roku i mieszka w Montabaur z jedną babą a pozostałe w rejonie Koblenz. Mam znajomego rolnika co dostaje rentę 620 euro i powiedzieli mu, że dzieci mają go żywic a uchodźca dostaje 829,60 euro nic nie robiąc. Syn mieszkający i pracujący w Niemczech ma sąsiadów z Libanu !! W Niemczech od 40 lat 8 dzieci wszystkie urodzone w Niemczech. Starzy nigdy nie pracowali, ona zna tak niemiecki jak np. Polka po 3 miesiącach pobytu w Niemczech !!!! On trochę lepiej bo trochę sprzedawał owoce i warzywa na targowisku. Dzieci niemiecki perfekt ale żadne nigdy nie pracowało. 4 córki i 4 synów ! Mężowie córek też nie pracują. Wnuków i prawnuków mają tyle, że chyba sami już nie wiedzą ile ich jest ! Jak odwiedzają babcię i dziadka to na placu zabaw są tylko oni bo inne dzieci się ich boją. Starsze wnuki siedzą w ogrodzie i tylko palą "wasserpfeife " pokończyli te szkoły które musieli i kariery pokończyli ! Kiedyś syn obliczył, że wszystkich razem ( dorosłych), jest w tej rodzinie jakieś 30 osób i 40 poniżej 16 roku życia !! Pracą się żaden nie hańbił ale żyją lepiej niż ci co zapierdalają za płacę minimalną! Ach szkoda gadać ! Nigdy nie spotkał na budowie robotnika z Libanu, Palestyny, Kosowa, Afganistanu, Afryki, etc..nigdy !! I takich są już miliony !! Niemcy gnębią niemieckich bezrobotnych aby podjęli każdą pracę a ich zostawiają w spokoju !! Siedzą w parkach chleją i brudzą a rano przychodzą Niemcy i za 1 Euro na godzinę po nich sprzątają !! Niemcy są już skończone !!! I pewnie cała Europa ! Europejscy debilni politycy ściągnęli Europe na dno!!! Ci cwani tzw uchodźcy mają w dupie Merkelową i Europejczyków, chcą tylko euro!!! i ją dostają za free!!! Czyli biali są dyskryminowani! Dlaczego Polak w garkuchni w Anglii nie dostaje kasy za darmochę??? Czym się różni od leniwego cwanego Araba czy murzyna z Afryki??? Merkel bardzo dba o uchodźców, ma jakiś wyrzut wdzięczności do obcych! Tylko zapomniała o swoim narodzie! Na uchodźców ma miliardy a na emerytury brakuje euro! Ludzie po 45 latach pracy dostają głodowe emerytury! Po opłaceniu rachunków nic nie zostaje, zbierają butelki, żebrzą, roznoszą gazety, dorabiają gdzie się da, teraz emerytura jest poniżej 50%, zarabiasz 2 tys. euro latami dostaniesz ok.1 tys. euro! Starczy tylko na opłaty! Mój kolega po 45 latach pracy w Niemczech jako frezer komputerowy na CNC maszynach dostał 1150 Euro brutto! Drugi kolega po 45 latach pracy dostał mi ubogą emeryturę 960 euro, po zapłaceniu Krankenkassy i Pflegeversicherung poszedł do Sozialamtu po zasiłek bo emerytura starczała mu na opłaty, odmówili mu pomocy, kazali iść mu do dzieci żeby dzieci dokładały, a na muzułmańskich i czarnych nierobów mają euro!
 • Wszystko jasne kim są islamiści i kto ich popiera.
  http://niezalezna.pl/uploads/imagecache/300s/still2017/1497709672163038100704.jpg Wszelkie wątpliwości rozwiane. Oto, co większość muzułmanów sądzi o islamskim terroryzmie...W Kolonii – tej samej, w której „uchodźcy” urządzili Niemkom pamiętnego sylwestra – odbył się marsz muzułmanów przeciwko islamskiemu terroryzmowi. Organizatorzy zapowiadali szumnie, że weźmie w nim udział dziesięć tysięcy osób. Faktycznie pojawiło się ich zaledwie kilkaset. Co więcej, największe niemieckie stowarzyszenie muzułmańskie DITIP w ogóle odmówiło udziału w manifestacji. Inicjatorka marszu – badaczka islamu Lamya Kaddor powiedziała, że „nieobecność jest w przypadku pokojowego marszu dużym błędem”. Chyba jednak takie argumenty nie bardzo przekonały większości muzułmanów. W apelu wzywającym do udziału w demonstracji jego autorzy podkreślili, że opór przeciwko terrorystom i fanatykom jest „szczególnym obowiązkiem” muzułmanów. „Nasza wiara jest (przez terrorystów) wykorzystywana, kalana, obrażana i wypaczana”. Kaddor zapewniała, że większość muzułmanów odrzuca terroryzm i przemoc, tak jak wszyscy inni ludzie.
  https://pbs.twimg.com/media/DCh5ecdXUAAmSd0.jpg
  Tymczasem znamienna jest tu decyzja Turecko-Islamskiej Unii Instytucji Religijnych (DITIB), która odmówiła udziału w manifestacji. W oświadczeniu wydanym przez tę największą niemiecką organizację reprezentującą muzułmanów w Niemczech napisano, że taki marsz podczas 22. dnia ramadanu przekracza możliwości fizyczne poszczących od rana do wieczora muzułmanów. Zdaniem kierownictwa DITIP organizowanie marszów muzułmanów przeciwko terroryzmowi zawęża problem terroryzmu do muzułmanów i jest równoznaczne ze „stygmatyzowaniem” ich. DITIP zarzucił organizatorom szukanie „tanich efektów politycznych”. DITIP dysponuje siecią imamów prowadzących modlitwy w blisko tysiącu meczetów na terenie Niemiec oraz licznymi szkołami. Jest kierowany przez władze Turcji. W Niemczech mieszka blisko pięć milionów muzułmanów. Ps..Na tym zdjęciu brakuje mi młodych z IPhonami uśmiechniętych kozojebców, których przedstawiają jako uchodźców, na wszystkich prawie newsach. Może gdyby rozdawali darmowe przewodniki po najlepszych celach do przeprowadzenia ataku,to mieliby znakomicie większą frekwencje? Chyba malowanie pszczółek i pogawędki kozolubnych niewiele interesują? Tak, tylko kiedy muzułmanin się zradykalizuje, to wysadza się w tłumie, natomiast gdy chrześcijanin się zradykalizuje, to zaczyna się modlić za innych. To Niemki mogą chwilę odetchnąć, gdyż gwałcenie "przekracza możliwości fizyczne poszczących od rana do wieczora muzułmanów". Jedyny plus ramadanu dla Niemiaszków i ich piękności...:) Ramadan obowiązuje od wschodu do zachodu słońca, a jak przyjdzie wieczór po 18:29?
 • @Jasiek
  Berlin, DE: to jest EU większej prędkości? no rzeczywiście kraj większej prędkości :) i koniecznie nas też chcą"przyspieszyć"...
  Dzisiaj w nocy płonące auta, barykady, wyrwana kostka brukowa https://www.welt.de/vermischtes/article165638087/Schwere-Ausschreitungen-in-Rigaer-Strasse-Barrikaden-in-Flammen.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web … Płonące barykady, walki uliczne, spalone samochody. To nie kadry z filmu, lecz widok berlińskich ulic wczorajszej nocy. ZDJĘCIA i WIDEO http://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/06/17/825/360/5b1a302c20c6476a9668f62111224077.jpeg Nad ranem na ulicy Rigaer Strasse w dzielnicy Friedrichshain w Berlinie doszło do poważnych zamieszek ulicznych. Zapłonęły barykady, w kierunku policji rzucano petardy, butelki, kamienie i inne ciężkie przedmioty. W trakcie zajść obrażenia odniosło czworo policjantów - poinformowała niemiecka policja. https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/875990824991031297/pu/img/fpxHBaLRy_A9hdXA.jpg Według policji, dziesiątki zamaskowanych napastników obrzucały funkcjonariuszy butelkami, kamieniami i fajerwerkami. Straż pożarna musiała gasić płonące kontenery na śmiecie i samochody, podpalono także przewoźną toaletę. Aresztowano czterech mężczyzn w wieku od 22 do 29 lat. https://pbs.twimg.com/card_img/876038720314630144/tmexWPvR?format=jpg&name=600x314 https://pbs.twimg.com/media/DChQPEfXgAAz-wg.jpg http://cdn4.spiegel.de/images/image-1155153-860_poster_16x9-kdyh-1155153.jpg https://pbs.twimg.com/media/DCg8YXWW0AAU1mF.jpg Jak podała policja, uczestnicy zamieszek rozpalili najpierw ognisko na skrzyżowaniu. Gdy jednostka interwencyjna usiłowała utorować tam drogę straży pożarnej, na funkcjonariuszy spadł grad przedmiotów. Teren oświetlał z góry policyjny śmigłowiec, gdyż latarnie uliczne najwyraźniej powyłączano lub uszkodzono.
  Nad ranem patrol policji wezwany do interwencji w dzielnicy Friedrichshain został napadnięty przez kilkadziesiąt osób.
  Funkcjonariusze zostali zaatakowani przez zamaskowane osoby, które następnie wycofały się w okolice ulicy Reiger Strasse. Według naszych informacji, w tej okolicy mieszkają ludzie związani z lewackimi ugrupowaniami, ale potwierdzić to musi prowadzone śledztwo
  —- powiedziała rzeczniczka prezydium policji w Berlinie.
  Gdy policjanci wezwali posiłki rozpoczęła się bitwa uliczna. W kierunku policjantów poleciały petardy, kamienie i metalowe przedmioty. Napastnicy podpalili samochody, kontenery i opony. Zbudowali barykady. Sytuacja została opanowana dopiero po kilku godzinach. https://pbs.twimg.com/media/DCgwaTjWAAEfpDj.jpg https://www.welt.de/vermischtes/article165638087/Schwere-Ausschreitungen-in-Rigaer-Strasse-Barrikaden-in-Flammen.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web https://pbs.twimg.com/media/DCg-McaXoAA5C2q.jpg https://twitter.com/OnlineMagazin/status/875991001923543040 https://pbs.twimg.com/media/DBTcw8ZXoAEySj2.jpg Przyczyna zamieszek nie jest na razie jasna. Policja prowadzi dochodzenie w związku ze szczególnie poważnym zakłóceniem porządku publicznego, podpaleniem i usiłowaniem uszkodzenia ciała. Jak zaznacza agencja dpa, na Rigaer Strasse ustawicznie dochodzi do zajść między lewicowymi autonomistami i policją. Ps.. To jest Ramadan..Ciapata ich mać, to narzędzie szwabów do stworzenia konfliktu w Europie. Jest eurokołchoz, jesteśmy my(Polska Węgry, Czechy)..Najlepsze jest to, że nie wiadomo o co te zamieszki... - o nic, ot tak... A może się zezłościli, że im w Londynie bombkę kumpel spieprzył i przy okazji usmażył kilkudziesięciu swoich? Przy następnej wizycie u Papieża Frania Makrela będzie musiała założyć burkę. A tak chłopaki ją poznali i to ich rozwścieczyło. Z 29 na 30 czerwca 1934 roku w Niemczech była Noc Długich Noży. To może w ta rocznice muzułmanie zrobią Noc Długich Maczet i wcale by mnie to nie zdziwiło. Kraj Unii pierwszej prędkości kosmicznej tak się rozpędził aż nastąpił samozapłon. Jak nie ma noży maczet, strzelaniny to nowa forma terroru pożary ! Gratuluje Niemcom tego kotła rasowego. Ubogacenie. Soros im wypłaci premię...Zamieszki są istotnym elementem lewackiego programu-wpływają na destabilizację"starego porządku". Wywołanie zamieszek (rozłamów, podziałów, konfrontacji) wg. dowolnych kryteriów to ideowy obowiązek lewaka! Niemcy nie są w stanie zaprowadzić porządku na swoim terytorium. Może już czas wysłać tam naszych chłopców z braterską pomocą ? Podstawy prawne są czyli ustawa 1066. Nie lubię używać takich argumentów - ale refleksja nasuwa się sama - to jest dar Niebios, że nie rządzi partia oszustów, bronek-kondonek, i reszta tej lewackiej sitwy - sprowadzili by nam na łeb nie 7 tys ale 700 tys islamistów ----ale była by "dyskoteka"- Polacy to nie zachodnie "cioty" jak by jakiś muślin podskoczył do dostał by po prostu łomot zgodnie z naszą wielowiekową tradycją.
 • @kula Lis 67 20:47:10
  Odnoszę wrażenie, że nikt nie zrobił tyle dla obudzenia w Polakach antyniemieckich resentymentów co duet Merkel-Tusk z akolitami.
 • @Husky 20:57:18 oczywista oczywistość. pzdr!
  Te widoki to normalka w europejskich miastach. To jest ta nowa jakość i konsekwencja nowoczesności. Dlaczego Polska znów jest w tyle. Natychmiast wprowadzić emigrantów..To mi wygląda na permanentny brak demokracji. Komisjo wenecka, subito! Może Polska powinna zadawać pytania dlaczego nie są w Niemczech przestrzegane prawa EU i dlaczego dochodzi w Niemczech do terroryzmu. Może pijany Junkers i Timmermans się tym zainteresują i odpowiedzą? A co na to folksdojcz z Sopotu? Twetuje? Ale skąd my im teraz wytrzaśniemy Sobieskiego. U banderowskiego squrwysyna SSakiewicza nie piszą czasem, że to była prowokacja Putina? Ha ha ha
 • @Husky 20:57:18 A Aniela u Papieża!
  Właściwie, jak Niemcy się sami wytłuką, to nie jest tak źle. Gorzej było kilkadziesiąt lat temu, jak mordowali innych. To naprawdę niesamowity widok: takie ubogacone kulturowo Niemcy! Niemcy właśnie wchodzą na drogę wyższej prędkości, należy im się solidny doping, niech wylecą na zakręcie w przepaść. Imprezka się powoli rozkręca minie, jeszcze kilka lat do porządnej imprezy taki przedsmak próby nawet nie generalne jeszcze ale próbują , Europa się chwieje jak pijana spłukana latawica latała latała...No zaczyna się ?!! Ot, germańska demokracja. Zamieszki prowokacje- Niemcy pomału stają się państwem upadłym. To jest efekt przyspieszania integracji w UE. Bojówki zbrodniarza, złodzieja, oszusta i płatnika żyda Sorosa poszły w ruch. Zaraz wprowadzą w Niemczech stan wyjątkowy i godz policyjną jak we Francji. Czy królik Europy POjechał do Niemiec? i wygłosił przemówienie na temat brutalności niemieckiej policji, na co czeka? To chcą do PL eksportować! To taki koloryt lokalny, asocjalnego Berlina i wyskoki wyhodowanego na piersi niemieckiego rządu lewactwa. Do tej dzielnicy nie wchodzi policja, budynki są okupowane. Lewactwo i islamizm ręka w rękę. Che Guevara wiecznie żywy ... a gdzie partia Razem ? nie pomogą kolegom? Brukselka powinna być dumna - pełna realizacja głębokich zmian społeczeństwa w trakcie !!! To Schwarzer Block. To są te same lumpy, których żydolewak Sierakowski zaprosił przed kilku laty do Warszawy, by atakowali Polaków podczas obchodów Święta 11 Listopada. Dlaczego Sierakowskiego nie ukarano ? Walki całą noc a złapali 4 hehe, musieli bo kogoś musieli podstawić ale lewica ma dobre plecy i nie wolno ich krzywdzić. Jak w Niemczech, to fajnie jest. Walić Niemca w hełm. Palić, niszczyć, rabować. Multikulti i jej lewackie zaplecze... Obraz zdemoralizowanego społeczeństwa.

  https://www.youtube.com/watch?v=WTJ-8FjsGGs
 • co robić?
  autor napisał:
  "Niemcy i Francja, chcą nam wcisnąć niechcianych przez nich przybyszów. Jeśli ich nie weźmiemy, to grożą nam karami. Właśnie Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nieprzyjmowania uchodźców. Co robić?"

  Moja odpowiedź brzmi:
  Przede wszystkim warto nauczyć się czytać. Jest to szczególnie istotne w polityce gdzie czyta się między wierszami. Spróbuję przetłumaczyć podane przez autora zdanie na język bardziej zrozumiały.

  Otóż polskie obozy zagłady, w tym najważniejszy z nich Auschwitz 2 stanowią kwestionowany przez polską prawicę paradygmat neokonserwatystów i lewicy laickiej. Aby "projekt" mógł być propagandowo dopięty musi pojawić się współczesne porównywalne rozwiązanie do historycznych polskich obozów zagłady. Takim propagandowym i politycznym rozwiązaniem są właśnie obozy dla uchodźców które przedstawione w odpowiednim świetle będą świadczyły o prawdziwości historycznej tezy - polskich obozów zagłady.
  Tylko w takiej perspektywie należy postrzegać kwestie przymusowej relokacji. Przymusowa relokacja oznacza przymusowe przetrzymywanie, ilość nie gra tu większej roli, chodzi o sam fakt. Jest inne traktowanie "uchodźców" w Niemczech a inne z konieczności będzie musiało mieć miejsce w Polsce.

  Konsekwencje strategiczne będą dla Polski znacznie poważniejsze niż jedynie ekonomiczny wymiar kar EU. Współczesne potwierdzenie tez JT Grossa definitywnie zwasalizują mitteleuropę wobec Rzeszy Niemieckiej. Propagandowy argument terroru "polskich obozów dla uchodźców" w niemieckich mediach będzie bezdyskusyjny i będzie stanowił podstawę linii politycznej wobec polskiej półkolonii.

  Co robić? Oprócz nauki czytania robić dokładnie to co Rząd Polski wobec "uchodźców" robi. Nie dać się zapędzić w kozi róg.
 • Masowy napływ migrantów na wybrzeża Włoch
  http://niezalezna.pl/uploads/imagecache/300s/still2017/1497729600163066100719.jpg
  To kolejny weekend masowego napływu migrantów na wybrzeża Włoch. Morzu Śródziemnym w piątek uratowanych zostało ponad 2,5 tys. osób a w sobotę około 800 migrantów - podał sztab włoskiej Straży Przybrzeżnej, który koordynował sześć operacji niesienia pomocy ludziom na pontonach. Ludzi tych zabrały na swoje pokłady załogi łodzi patrolowych Straży Przybrzeżnej, a także statek organizacji pozarządowej Save the Children. Od początku roku do Włoch przypłynęło prawie 70 tys. migrantów, znacznie więcej niż w pierwszym półroczu uznanego za rekordowy roku 2016. O kryzysie migracyjnym mówił szef włoskiego MSW Marco Minniti podczas festynu dziennika "La Repubblica" w Bolonii. Podkreślił, że Włochy idąc z pomocą ludziom na morzu "uratowały honor Europy". "Byłbym jeszcze bardziej dumny z Europy, gdyby jeden z tych statków - pływający pod banderą francuską, angielską czy hiszpańską - zamiast zabierać migrantów tylko do Włoch przynajmniej raz zawiózł ich do innego europejskiego portu" - dodał minister. Jak zaznaczył, to nie rozwiązałoby problemu, ale w jego ocenie Włochy czułyby się "mniej osamotnione". Ps..A dlaczego mają nie przypływać skoro ich się "ratuje"? Ten statek "ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ", to od Sorosa i za pieniądze Sorosa. Nie dajmy robić sobie wody z mózgu - to co robią Włochy to celowa akcja sprowadzania do Europy migrantów:
  https://ndie.pl/dane-pozostawi...
 • @norwid 22:02:52
  Tego syfu muzułmańskiego chcą polscy księża i zdradzili to na profesjach Bożego Ciała. Precz z tymi przekupnymi księżmi- oszustami religijnymi . "Trzech królów" zdrajców Polaków to: Wojciech Polak prymas Polski, abp Wiktor Szwarc z Katowic , biskup Kazimierz Nycz z Warszawy to.......polscy Antychryści. Jakie oni mają prawo naciskać na polski rząd i wtrącać się do polityki rządu? To są tacy sami zdrajcy jak biskupi, którzy uczestniczyli kiedyś w Targowicy, co przyczynili się do rozpadu Polski. Powinni zamknąć swoje fałszywe przekupne gęby. Wsadzają swoje wredne jęzory do sprawy polityki państwa. Jezus powiedział: co boskie oddajcie bogu, a co władcy na ziemi oddajcie to temu.

  Precz z takimi biskupami w Polsce.
 • @Husky 20:57:18
  Meczet w Warszawie prowadzi nauczania islamistów jak niszczyć niewiernych islamowi, robi to samo w Poznaniu, są to tak zwane ośrodki w środku nauka mordowania katolików! Co na to rząd premier Beaty Szydło, min. Błaszczak, ABW, policja, służby?
 • To desant na Europę!
  http://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/06/17/831/379/bd90e9fa75624edd8bd7c3c971c32660.jpeg
  Sami kupili sobie ponton! i przeprawiają się przez morze niesieni prądem morskim, to jest chore, strzelać do pontonów i fama pójdzie, że pontonem się nie przeprawi do raju. Zamknąć granice Polski, nie wiem po co są marnowane polskie pieniądze i wysyłane patrole na granice UE skoro to jest omijane i oni są przywożeni z morza do UE. Polska powinna uszczelnić swoje granice. Na zdjęciu w łodzi ni wioseł, ni silnika ni żagla, co ich Allah przeniósł pod turbanem ? przypłynęli statkiem , zostawili łódkę i po nowych imigrantów z powrotem. Biznes się kręci. Czyli dalej nie biorą pod uwagę odsyłania! No to utrzymujcie ich, te biedne kobiety na zdjęciu nad którymi tak szlocha Halicki!!! Wysłać do nich Rabieja, bo to człek litościwy i o wielkiej wrażliwości!
  Zbrodniarka Makrela WON!!! Emigranci są zabierani przez statki UE z wód terytorialnych Libii. To celowy import ludzi przez ZBRODNIARZY LEWACKICH z UE. To ich przyszły elektorat i armia. Chcą zniszczyć katolicką Europę! Save the Children uratował 2,5 tysiąca nieletnich czterdziestolatków, ze spuchniętymi jajami. Nazwa zobowiązuje. I półrocze 2015- 330 tys, I półrocze 2016 - 170 tys, I półrocze 2017 - 70 tys. Ratowanie oznacza tu dokończenie dzieła rozpoczętego przez przemytników ludzi, straż przybrzeżna oznacza firmę przewozową, a wpuszczenie kolejnych dziesiątek tysięcy migrantów powiększa osamotnienie. Odwrócenie znaczeń godne komuny i skończy się tym samym. Pytanie, czy my robimy wszystko co możliwe żeby przetrwać. Armia się przemieszcza na teren wroga. Broń płynie innymi szlakami, deponowana w meczetach we Francji, Hiszpanii, Niemczech. N.p. 500 tys uzbrojonych muslimów to siła, czy nie?
  Marco Minniti. Działalność polityczną rozpoczynał w ramach Włoskiej Partii Komunistycznej. Więcej informacji o gościu już nie potrzeba..
  Międzynarodówka(czerwona zaraza) z żydowskim zbrodniarzem, złodziejem i oszustem Sorosem chce zniszczyć państwa narodowe! To nie jest ratowanie ale desant bojówek na Europę: https://youtu.be/AfG1myglfhY
 • @kula Lis 67 09:07:04
  Co najbardziej wqrwia Brukselskich jewropejsów?
  W Berlinie, Paryżu, Brukseli muslimy srają na ulicach i latają z maczetami. a u nas.

  https://pbs.twimg.com/media/DCd5WUQXgAAcFgq.jpg
 • @kula Lis 67 07:02:37
  Zaś należy pochwalić rząd pani Szydło. Nie bez powodu pojawiły się taśmy z restauracji Sowa i przyjaciele - właśnie z księdzem Sową. To polityczny oręż dokładnie wobec tego o czym pan napisał.
  pozdrawiam
 • @norwid 11:10:03 TAKŻE POZDRAWIAM...
  Lewactwo to nieuleczalna choroba, o czym poniżej-Paranoja w Madrycie. Tysiące ludzi domagają się przyjmowania migrantów. "Dość wykrętów! Nigdy więcej barier!" http://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/06/18/825/360/ac0798d4d7074ee89c073f80552b2859.jpeg W sobotę w Madrycie odbyła się manifestacja z udziałem kilku tysięcy ludzi domagających się, by rząd wypełnił zobowiązania wynikające z porozumienia ws. alokacji uchodźców. Odbyła się pod hasłem „Chcemy ich przyjąć teraz! Dość wykrętów! Nigdy więcej barier!” Manifestację zorganizowały ugrupowania lewicowe, pozostające w opozycji do prawicowego rządu Mariano Rahoya (lidera Partii Ludowej, PP). Demonstrowano mimo upału: termometry w Madrycie pokazywały w sobotę 40 st.C - pisze Associated Press. Zgodnie z protokołem Komisji Europejskiej o przejęciu przez kraje członkowskie UE części uchodźców znajdujących się obecnie w Grecji i we Włoszech, Hiszpania miała przyjąć 17 337 uchodźców, gros - bo aż 15 888 ludzi z obozów w wymienionych tutaj krajach UE oraz dodatkowo - 1449 uchodźców z Turcji i z Libii. Madryt zrealizował swe zobowiązania w 10 procentach. Przyjęto dotychczas 1304 uchodźców. Świadomi tego stanu rzeczy manifestanci, którzy przeszli w sobotę główną ulicą Madrytu Gran Via, domagali się od rządu większej solidarności z innymi krajami UE i przede wszystkim z ofiarami konfliktów zbrojnych: w Syrii i w Iraku. Agencje przypominają, że w lutym w stolicy Katalonii pod tym samymi hasłami manifestowało 160 tys. Na apel lewicowej burmistrz Barcelony Ady Colau odbyła się tam wielka manifestacja na rzecz „paktu społecznego w sprawie przyjmowania uchodźców”. Przebiegała pod hasłem „Volem acolir” co znaczy po katalońsku „Chcemy przyjmować!” Telewizja katalońska, która transmitowała przebieg wielogodzinnej demonstracji - tylko przejście przez jeden z głównych placów miasta trwało dwie godziny - przypominała już wtedy, że Hiszpania nie wywiązuje się ze swych zobowiązań wobec UE. Merce Conesa, przewodnicząca Rady Prowincji Barcelony, która domagała się większego zaangażowania Komisji Europejskiej w sprawę realizowania zobowiązań Hiszpanii, zwróciła się do niej w imieniu mieszkańców Katalonii o większą aktywność w tej sprawie. Ps..Prawdopodobnie to potomkowie tych, którzy przez 5 wieków okupowali Hiszpanię. Kilka tysięcy to jeszcze nie manifestacja poparcia to lewicowa komunistyczna agitka, tam antifa masakruje dziewczynkę za bransoletkę z symbolem flagi narodowej, ich przyszłość to terror komunistyczny. No to Niemcy którzy wyemigrowali do Hiszpanii, robią kolejną zadymę, masakra! Tym ludziom lewicowo - liberalne media zrobiły wodę z mózgu...Tragedia - Hiszpanie stracili rozum...Nie będą musieli organizować gonitw byków,walki na pomidory i grillowania. Będą mieli na co dzień spalone elewacje, rozrzucone śmieci, obsrane ulice i gonitwy z jądrami za panienkami. Powodzenia.
  Komunistyczne międzynarodówki w nowym wydaniu. Lewactwo oczadziało do reszty! Stan rozumu - mało używany. Lewactwo pogrobowcy komunizmu w kalifacie Europa pierwsi pójdą do utylizacji. Jak trzeba mieć wyprany mozg, żeby tego nie widzieć. lewactwo się rozmnożyło, jak każde robactwo, w miejscach gdzie nikt tego nie kontroluje i nie zapobiega jego rozmnażaniu.
 • @norwid 11:10:03
  Są dwie rzeczy absolutnie szkodliwe: pederastia i poprawność polityczna. A miejsce lewactwa jest na wyspie wynajętej od jakiegoś państwa na Pacyfiku co najmniej 1500 km od najbliższego lądu. http://niezalezna.pl/100726-oto-skutki-politycznej-poprawnosci-po-wlosku
 • Te dane nie pozostawiają złudzeń. Wyłapują imigrantów coraz bliżej Libii
  https://ndie.pl/wp-content/uploads/2016/03/Islamic-state-migrants-Europe-571810-696x413.jpg The News York Times przedstawił mapę z danymi, w jakich miejscach „ratowani” są imigranci wypływającymi z Libii w kierunku Europy. Dane statystyczne z okresu 2014-2016 przedstawiają miejsca na Morzu Śródziemnym, w których „ratowani” są imigranci przez „organizacje charytatywne”. Wynika z nich jasno, że z roku na rok „organizacje charytatywne” podpływają coraz bliżej wybrzeży Libii. Libijska straż przybrzeżna oskarżyła już wszelkiej maści „organizacje”, które podpływają do Libii o współpracę z przemytnikami ludzi. Z informacji, jakimi dysponuje straż przybrzeżna, wynika, że przemytnicy dostają nawet 500 euro za każdego przemyconego imigranta na łódź „organizacji charytatywnej”. To dochodowy biznes dla obu stron. https://ndie.pl/wp-content/uploads/2017/06/DCYlsMzXYAkC0z4.jpg Ps..Odbywa się podmiana etniczna, statystyki wskazują, że Włosi są w pierwszym szeregu do zniszczenia.
  Podczas gdy w 2013 roku do Włoch przybyło jedyne 22 tysiące obcokrajowców, liczby te w kolejnych latach rosły i rosły. W 2014 roku kraj przyjął już ponad 66 tysięcy ludzi. W 2015 roku było to 103 tysiące a w zeszłym roku aż 176 tysięcy. Tymczasem w pierwszej połowie 2017 roku Włochy przyjęły ponad 60 tysięcy islamskich nachodźców.
  Co ciekawe raport ONZ podaje, że w 2016 roku mniej niż 3% obcokrajowców otrzymało status uchodźcy. Pozostałe 97% to ludzie, którzy żyją sobie we Włoszech i z jakiegoś powodu nie są deportowani. Oczywiście powód jest jasny i klarownie wyrażany otwarcie przez żyda Sorosa. Rzeka płynie bez przeszkód. To się wlewa, tamy nie ma ani nawet chęci jej zbudowania. Tak sobie myślę, że powoli najzagorzalsi entuzjaści – poza wierchuszką – zaczną być jednak nieco przerażeni skutkami własnych działań. A jedyna opcja to: zero "uchodźców". Jedynie pomoc tam na miejscu. A i to roztropnie. Pomoc Zachodu polega na tym, że pomagający popełnia samobójstwo a wymagający pomocy i tak umrze. Tylko trochę później. Myślę, że entuzjaści nie opamiętają się wcześniej, jak ich entuzjastyczne głowy zaczną masowo spadać. Co może się stać już niedługo gdyż wiele państw stoi nad przepaścią o nazwie: wojna domowa. Tylko pojawia się pytanie czy to my czy to nas będą prowadzić do komór gazowych??? U Makarona babciojebcy 74 dalej bez zmian, dalej pieprzy, raz babcie, raz głupoty i lewacy się cieszą..
 • Niszczenie Europy to dochodowy biznes. Organizacje „charytatywne” płacą przemytnikom za dostarczanie imigrantów
  https://ndie.pl/wp-content/uploads/2017/06/imigranci-euro-696x392.jpg

  https://ndie.pl/niszczenie-europy-dochodowy-biznes-organizacje-charytatywne-placa-przemytnikom-dostarczanie-imigrantow/ Zobaczcie skąd są te "organizacje charytatywne" – szwedzcy dziennikarze oburzeni. Żydowska organizacja pcha imigrantów do UE.
  https://www.youtube.com/watch?v=mSJcIEra_aE
 • Vaclav Klaus: Nadszedł czas, aby rozpocząć przygotowania do wyjścia kraju z UE
  https://ndie.pl/wp-content/uploads/2017/06/Klaus-prezydent-696x385.jpg Były prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus jest oburzony ostatnimi działaniami Unii Europejskiej w kwestii relokacji uchodźców. W swoim oświadczeniu stwierdził, że Czechy powinny opuścić Unię.
  https://ndie.pl/vaclav-klaus-nadszedl-czas-aby-rozpoczac-przygotowania-wyjscia-kraju-unii/ Jestem ciekaw co na to odpowie „Bolek, który obalał …Wszyscy rozsądni ludzie widzą, że zbankrutowana, pedalska, genderowa i lewacka JEWUnia kona i trzeba się ratować. Jedni będą uciekać, drudzy, jak Francuzi i Szwedzi postanowili popełnić spektakularne samobójstwo. Klaus jak był prezydentem wycierał podłogę na Hradczanach mopami z Brukseli. Co do Grabca – facet ma halucynacje i zobaczył w uchodźcach twarz Chrystusa. Co do Lubnauer nie wypowiadam się bo nie wiem czy to facet czy kobieta. A Sawicki i Szeinfeld, no widać kim są na pierwszy rzut oka, a kiedy otwierają usta wychodzi z nich ten stary, dobry technik z PGR.
 • @kula Lis 67 12:07:02
  Kiedyś w Niemczech demokracja zapoczątkowała szaleństwo Hitlera. Niedawno demokracja zapoczątkowała szaleństwo KE, Tuska i Merkel
 • @kula Lis 67 12:07:02
  Według szmaciarzy i kretynow Thun i Trzaskowskiego z PO, islam może Kraków kulturalnie wzbogacić.

  Wyobrażacie sobie głos muezina z wieży mariackiej?
 • W Berlinie otwarto „liberalny” meczet dla „nowoczesnych” muzułmanów(który to już ?)
  https://ndie.pl/wp-content/uploads/2016/06/sheihk-zayed-mosque-1017244_640.jpg W stolicy Niemiec otwarto nowy meczet, który ma stać się miejscem spotkań nowoczesnych muzułmanów. Powstał on z inicjatywy prawniczki i obrończyni praw kobiet, która kształci się na imama. Chodzi o meczet Ibn Ruszda i Goethego. Jego nazwa pochodzi od imienia arabskiego lekarza i filozofa Ibn Ruszda i niemieckiego poety oraz myśliciela Johanna Wolfganga Goethego. W meczecie kobiety i mężczyźni mają razem się modlić i słuchać kazań w myśl historyczno-krytycznej interpretacji Koranu. Świątynia ma być otwarta dla wszystkich, z jednym wyjątkiem – nie mają tam wstępu kobiety w nikabach czy burkach, gdyż zdaniem kierującej meczetem Seyran Ates „Pełna osłona ciała nie ma nic wspólnego z religią, tylko jest polityczną manifestacją”. Tymczasem z jej ust często padają polityczne wypowiedzi. Równocześnie z otwarciem meczetu na rynku księgarskim ukazała się jej nowa książka pt. „Dzień dobry Pani Imam”. To wyraz oburzenia Ates na fundamentalizm islamu. Jej zdaniem większość imamów kwestionuje wolność religii, równouprawnienie i prawo do homoseksualnych związków, gdyż są oni kaznodziejami wstecznej wersji islamu, co powoduje, że liberalni muzułmanie w Niemczech nie mają dla siebie miejsca. „Przez długi czas marzyłam tylko o tym, żeby powstało skupisko liberalnych muzułmanów i by móc żyć wedle zasad religii jednoznacznie popierającej demokrację i równoprawną wspólnotę wiernych” – stwierdziła Ates i dodała: „Czekałam na to, że otwarty zostanie meczet o takim profilu przez ludzi, którzy lepiej znają Koran niż ja, ale kiedyś stało się to ‘czekaniem na Godota’, więc postanowiłam zrealizować moją wizję”. Kobieta kształci się na imama. Według Ates islam musi się zmodernizować i prowadzić dialog z innymi religiami. Jednakże islam w takiej formie nie ma w Europie miejsca. Działają tu tylko uznane konserwatywne gminy, które nie dopuszczają żadnej krytyki czy wymiany myśli.

  Ps. Liberalny meczet, islamski feminizm, muzułmańska tolerancja, pokojowy dżihad, żydowski filantrop, itd. Na podstawie powyższych zbitek słownych można uczyć dzieci, czym są oksymorony. Tęczowy półksiężyc:) Czyli przygotowują pierwsze meczety dla rdzennych Niemców, na początek "na miękko". Lewacy zamierzają gotować żabę stopniowo, żeby nie poczuła że zdycha. Ibn Ruszd to Awerroes, twórca teorii dwóch prawd, czyli miodzio na serce lewaków, którzy negują istnienie jednej prawdy. Dzieje się. Taką chorobę może wyleczyć tylko 8 gram ołowiu w potylicę. Ta wojna ideologiczna dewiantów z ludźmi normalnymi może zakończyć się tylko fizycznym unicestwieniem jednej ze stron. Nic innego tu już nie zadziała. A info o "liberalnym" meczecie, to oksymoron w stylu "sucha woda". To taki sam element jak brednie o socjalizmie z ludzką twarzą. Czosnkowe elity spłodziły nowy produkt jako paliwo dla zindoktrynowanych liber-lewacką ideologią, którzy zaczynają powątpiewać w sens. To element wojny informacyjnej. Ręce opadają jakie to lewactwo głupie. To już jest choroba, tych ludzi trzeba leczyć. Jeszcze trochę, niech tylko muzułmanin przybędzie to zrobią wam taki liberalny islam że stracicie głowy, w przenośni i dosłownie. Wasze puste lewackie łby będą nadziane na płot okalający ten meczet (myślę że jest coś takiego jak ogrodzenie wokół tego meczetu). Lewactwa nie leczyć, a izolować od zdrowej tkanki społeczeństwa – najlepiej jako lewactwo warstwowe… analogicznie jak z komunizmem warstwowym...A wkrótce ta "imamka" będzie …wyleczona, chyba że ma obstawę taką samą jak Trump! Seyran Ates chyba nawet nie wie, że już wydała na siebie wyrok. "Zacofani", czyli tradycyjni muzułmanie już pewnie na nią ostrzą zęby. Kolejną sprawą jest to, że ten meczet może długo nie postać w idealnym stanie. Dla niej jest on miejsce wyzwolenia, a dla innych zepsucia. Dla wielu muzułmanów jest to coś na wzór świętokradztwa i ten meczet mogą podpalić czy coś w tym stylu. "Jednakże islam w takiej formie nie ma w Europie miejsca". Islam w żadnej formie nie powinien mieć miejsca w Europie, ale ona tego nie rozumie. Poza tym transformacja Islamu jest niemożliwa. Meczet będzie atakowany przez "ortodoksyjnych" muzułmanów, którzy stanowią dziewięćdziesiąt kilka procent. Pewnie oni ją wkrótce ”przeleczą”. W Holandii był podobny przypadek z niejaką Somalijką o nazwisku Hirsi Ali. W najazdach na islam była lepsza od samego Wildersa i nawet przydzielona jej ochrona okazała się niewystarczająca, bo wkrótce dała nogę do USA, gdzie zresztą do dzisiaj żyje pod ochroną. Oto w Hadze policja interweniująca do ulicznego wypadku została obrzucona kamieniami przez grupę islamskich wyrostków wołających "Allah Akbar"….czyli IV pokolenie w akcji i żadni tam aktualni uchodźcy..Widzieliście dziś w Londynie jak muzuły demonstrowały przed siedzibą brytyjskiego rządu? Przecież budownictwo komunalne to działka burmistrza Kalifa Khana, czy jak mu tam?. Czemu nie poszli pod ratusz? Hahaha bali się, woleli przepłoszyć brytyjską premier która w popłochu pod eskortą opuszczała swoją siedzibę. Tak wy lewactwo też będziecie spierdalać przed muzołami, już niedługo, ich dni są policzone. Polecam http://www.pch24.pl/szwedzi-zaskoczeni–maja-u-siebie-juz-tysiace-islamskich-radykalow,52378,i.html https://www.youtube.com/watch?v=225nJjgMKZo
 • @Husky 12:11:30
  To jest niszczenie własnego kraju oraz zatracenia własnej wartości oraz wiary. Niemcy powoli zdychają w agonii na oczach Europy i świata. Niestety to lewackie prawo i media przyczyniają się do tej zagłady Europy. To jest już upadek. Jak by żył dziadek Adolf to by ją krajał żywcem i na pewno wrzucił by ją do rowu dla dzikiej zwierzyny tą niemiecką psychopatkę Makrelę. Ja dziękuję za ten kalifat z dżungli Konga. Czołem dla Kochanej Patriotycznej Polski. Ku chwale ojczyzny!!!.
 • @Husky 12:11:30
  To jest jakiś inny islam? Nie rozumiem dlaczego próbują zapakować islam do różnych kolorowych pudełek, za chwilę powstanie meczet dla gejów, kolejne dla lesbijek i osób transseksualnych, po cholerę tworzą takie wydmuszki które nie mają nic wspólnego z istota islamu ? …..Dezinformacja, porobią dziesiątki "odłamów" islamu koloryzując bezlitosne fakty żeby jeszcze bardziej ogłupić Europejczyka i pod przykrywką tych niby liberalnych odłamów dalej będą robić swoje i gotować tego europejczyka jak przysłowiową żabę na wolnym ogniu aż się ugotuje …Słowo "zepsuty zachód" naprawdę zyskuje dla mnie sens, wcześniej sądziłem, że to wytarty komunistyczny frazes, ale nic bardziej mylnego, ci ludzie mają jeszcze bardziej pomieszane w głowie niż islamiści którzy przynajmniej są bardziej przewidywalni bo od 1400 lat trzymają się jednej interpretacji słów proroka a lewactwo w Europie próbuje z uporem maniaka tworzyć nie istniejące twory i robić ludziom wodę z mózgu. To jest po prostu obrzydliwe czego dopuszczają się lewacy, ci ludzie powinni być sądzeni w Norymberdze tak jak zbrodniarze wojenni bo dopuszczają się zbrodni na o wiele większą skalę zmieniając przyszłość całych pokoleń…To kiedy podpalenie albo zamach na ten meczet albo na nią ? Ten meczet długo nie postoi;) same muslimy go spalą albo zrobią krwawą miazgę z tego lewactwa co tam siedzi;) Taki liberalny długo nie postoi, bo ci prawdziwi, niezmienni muzułmanie szybko się do niego dobiorą i go zniszczą, bo dla nich takie odłamy to tylko herezja przecież. Należy się teraz spodziewać małego bum w owym meczecie za profanację koranu.
 • @kula Lis 67 12:51:56
  Przez liberałolewicę, Polska może wkrótce spłynąć krwią, w wyniku wzajemnych waśni odłamów islamu: sunnitów, szyitów, salafitów i wahhabitów i innych pseudo religii
 • @kula Lis 67 12:51:56
  KE przy współpracy z lewackimi organizacjami i mafią we Włoszech, szmugluje muzułmanów do Europy. Takie są fakty!
  Kraje zamieszkałe przez ludzi rasy żółtej, np. Japonia, Chiny, Korea Płd., nie przyjmują uchodźców, a "białe kraje" muszą.Skoro islam jest religią miłości i pokoju, to bracia w wierze mogą bez problemu przyjąć uchodźców

  https://pbs.twimg.com/media/DBgU5bqXoAALdw8.jpg
 • @Husky 12:11:30 Tak wygląda niemiecka tolerancja i demokracja. A do Polski ciągle mają uwagi o "demokrację".
  http://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/06/18/825/360/5263f9442410423da952568b23f7e197.jpeg

  Kurdyjskie flagi we krwi. Tak niemiecka policja traktuje przeciwników Państwa Islamskiego. Niemiecka policja brutalnie interweniowała w czasie manifestacji środowisk kurdyjskich w Berlinie. Kurdowie zebrali się, by zaprotestować przeciwko państwowemu zakazowi używania flag i symboli kurdyjskich organizacji i jednostek militarnych walczących z Państwem Islamskim. Chodzi tu o takie organizacje jak PYD i YPG/YPJ. Kurdowie od lat walczą z islamistami na terenie Syrii i Iraku. Starają się też doprowadzić do niepodległości swojego kraju. W czasie manifestacji używano zakazanych flag, co doprowadziło do brutalnej reakcji sił porządkowych. Niemiecka policja zaatakowała Kurdów. W wyniku interwencji trzy osoby zostały ranne, w tym jedna poważnie. https://www.facebook.com/Rojava247/videos/438506839862322/ https://www.facebook.com/Rojava247/videos/438481723198167/ Ps..No cóż. Trudno się Niemcom dziwić.To były działania wymierzone w IS, a zatem w najpoważniejszego odbiorcę niemieckiej broni i dostawcę uchodźców koniecznych do destabilizacji Europy. Pewnie Merkel wysłała na Kurdów policjantów pochodzenia tureckiego, bo to wyglądało na jakiś wściekły odwet a nie interwencję policji. Jak u nas za PO na 11 listopada. Pałą w głowę, ... z kopa, ... z piąchy. No i tak wygląda prawdziwa tolerancja w Niemczech :) Niebawem, gdy zbudują superpaństwo będą wszystkich Europejczyków tak lać po mordzie. Najemników Arabów i Afrykanów ściągnęli już dostatecznie dużo ;)
 • @norwid 11:10:03
  Nie słuchajmy bredni o biednych uchodźcach. Tu chodzi o likwidację państw narodowych w Europie, aby "starsi i mądrzejsi" mogli przejąć w niej władzę. Ktoś wywołał wojnę w Syrii i rozmontował inne państwa arabskie. Ktoś organizuje i finansuje wyjazdy imigrantów do Europy. Ktoś również rozpętał medialną burzę, przeciwko państwom odmawiającym przyjęcia imigrantów. To zorganizowana akcja, której Polska powinna stanowczo się przeciwstawić. Niechęć Polaków do przyjmowania obcych wyznaniowo uchodźców ma jeszcze inne podłoże, o którym - z uwagi na możliwość oskarżenia o antysemityzm - nikt nie mówi. A faktem jest, że przed wiekami Polacy ugościli rzesze uchodźców z Zachodniej Europy, a później część ich potomków dało Polakom "popalić", i to zazwyczaj w najbardziej dramatycznych momentach naszej historii. Również teraz - przy próbie sanacji Polski - część tego towarzystwa, przerażona możliwością "ukrócenia żerowiska" przyjmuje postawę wrogą interesom Polski. Car już osadzał Ukraińców na Wołyniu w miejsce wywożonych na Sybir Polaków. No, i świetnie się asymilowali na tym Wołyniu.
 • @norwid 22:02:52
  Natychmiast należy znowelizować obowiązujące przepisy i odciąć samorządy od jakiegokolwiek wpływu na kwestie imigranckie. Takie decyzje powinny zapadać tylko i wyłącznie na szczeblu całego państwa. Nie wiem na co PiS czeka zwlekając w tej sprawie bo z tego co słychać to właśnie tą drogą może przyjść uderzenie. A POlszewii i innych zaprzańców po instytucjach samorządowych siedzi mnóstwo. Przypomnę tylko, że Podczas II WS III Rzesza używała przeciwko Polakom muzułmańskich, zbrodniczych oddziałów np. do tłumienia Powstania Warszawskiego, do zwalczania partyzantki , do pacyfikacji polskich wsi. To byli azerscy jeńcy wojenni z Armii Czerwonej. Teraz wnuczka Adolfa chce powtórzyć ten sam numer? Chce nam nasłać islamskie hordy - pod pretekstem "uchodźców" ????
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka robi sprawę rasistowską z niewpuszczenia agresywnego Murzyna do autobusu
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pismo do Prokuratora Okręgowego w Warszawie z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawę odmowy wpuszczenia do autobusu obywatela Togo i zbadanie, czy nie doszło do wypełnienia znamion czynów zabronionych, w tym znieważenia ze względu na przynależność rasową (art. 257 Kodeksu karnego) lub umyślnego odmówienia spełnienia świadczenia bez uzasadnionej przyczyny (art. 138 Kodeksu wykroczeń). W uzasadnieniu napisała, że „z relacji prasowych wynika, że zachowania kierowcy pojazdu mogły być motywowane uprzedzeniami rasowymi”.

  Według HFPC (dalej opierającej się na doniesieniach prasowych i relacji polskiej żony Afrykańczyka) łotewski kierowca miał twierdzić, że ma na pewno nóż i jest terrorystą. „Togijczyk chciał pojechać autobusem z Warszawy do Berlina, posiadał bilet i wszystkie niezbędne dokumenty. Bliscy czarnoskórego mężczyzny twierdzą, że kierowca autobusu miał uniemożliwić wstęp do pojazdu pod pretekstem, że „na pewno ma nóż i jest terrorystą”. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, jednak interwencja nie przyniosła oczekiwanych skutków, ponieważ funkcjonariusze ocenili, że nie są władni nakazać kierowcy zabranie pasażera w podróż. Przedstawiciele firmy przewozowej twierdzą, że powodem odmowy zrealizowania usługi było złamanie warunków i regulaminu przewozu osób i bagażu, a podróżny nie chciał zapłacić za nadbagaż i zachowywał się „prowokacyjnie”. Rodzina Togijczyka, obecna podczas incydentu, nie potwierdza tej wersji zdarzeń”. – napisano na stroni HFPC.  – Dla dyskryminujących zachowań motywowanych niechęcią i nienawiścią ze względu na pochodzenie rasowe, nie sposób jest znaleźć żadnego uzasadnienia. Wagę problemu rasizmu i ksenofobii dostrzegła społeczność międzynarodowa, co zaowocowało przyjęciem wielu aktów prawnomiędzynarodowych obligujących państwa do zakazania i przeciwdziałania dyskryminacji m.in. ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której odmowa wykonania usługi lub świadczenia jakiejś osobie mogłaby być uzasadniona jej pochodzeniem rasowym. Za niedopuszczalną należy uznać selekcję klientów opartą na każdym dyskryminacyjnym i nieuzasadnionym kryterium. Uniemożliwienie skorzystania z usługi ze względu na pochodzenie rasowe jest niezgodne z tzw. ustawą równościową, według której zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na rasę w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług oferowanych publicznie, a za takie należy uznać usługi świadczone przez firmę przewozową. – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC. Ps...Mówić wprost, że to jest ŻYDOWSKA agencja wpływu. Już oni wiedzą, te niepokalane niewiniątka, czego one tutaj chcą…myślicie, że gudłaje odpuszczą Polakom ? Oni dopiero zaczną...A potem dostaną pięknym za nadobne i znowu po czasie powstanie seria ckliwych szmir typu "Lista Szwindlera"…Nie widzą te narody do czasu, aż przebierze się miarka. Wtedy biorą na nich odwet. Regularnie co 50-100 lat od przynajmniej 3000 lat. Ostatnie lanie, które zebrali, było ponoć bardzo dotkliwe. I co? I gówno. Zamknąć tą żydowską Helsińską fundację praw człowieka, aresztować pracowników, wytoczyć proces kryminalny uzasadniając kryminalną i wrogą działalnością przeciwko Polsce, posadzić w więzieniu na parę lat o chlebie i wodzie albo rozstrzelać!
  Wszystkie lewackie organizacje a zwłaszcza te wspierane finansowo przez Sorosa powinny być skasowane jak w Rosji i na Węgrzech. Banda durni, typowa lewacka patologia. 1/ ta cała fundacja, tak jak niejaka AI, jest funta kłaków nie warta – lewactwo i tyle; nie warto sobie nimi głowy zawracać;
  2/ każdy kto prowadzi usługi wykonuje je publicznie – więc żaden argument, że musi to wykonać, zwłaszcza patrz pkt.3;
  3/ jeżeli był to prywatny przewoźnik, to ma prawo wybierać sobie klientów, tak jak klienci mają prawo sobie wybierać usługodawcę; po prostu muszą się dogadać, a jak nie, to nie ma usługi; i tyle;
  4/ potwierdzone jest, że miał nadbagaż i nie chciał za niego dopłacić zgodnie z regulaminem przewoźnika – to kończy sprawę;
  5/ tylko ewentualne niecenzuralne słowa powinny zostać "nagrodzone" finansowo, no chyba, że padały z jednej i drugiej strony, to wtedy niech się wymienią np. dwustuzłotówką i będzie po sprawie;
  6/ dość politycznej poprawności, że nie można wypowiedzieć słowa Murzyn;
  7/ do szkół powinien wrócić wierszyk "Murzynek Bambo" – to tak, żeby nam się w głowach nie poprzewracało do końca z tej poprawności politycznej właśnie. Deportować czarnucha z powrotem do Afryki trzeba było, przedtem jednak dać mu po dupie 100 batów żeby wiedział, że ma więcej tutaj nie przyjeżdżać!
 • @Husky 13:25:19 z sieci..
  Zdumienie pana Murzyna
  Szwedkę raz zgwałcić raczył Pan Murzyn
  (Na razie tylko jeden raz).
  Ida – dorosła prawie: lat tuzin! –
  Już zna seks w multi-kulti czas…
  Mohammed za to nie zna, co kara;
  Miał siedemnaście tylko lat.
  (Na żonę była Ida „…za stara!”)
  Nie poznał świata więc zza krat.
  Sto osiemdziesiąt pracował godzin.
  Prace społeczne karą są.
  Przyjaźń po wszystkim czas wznowić rodzin…
  Lecz na odległość trudno, co?
  Zakaz zbliżania Pana Murzyna
  Wszak nie dotyczy – bo to PAN!
  „Niech dziwka sobie wciąż przypomina…”
  Swój szwedzki multi-kulti stan:
  Wybite zęby i omal oko,
  I zakrwawiony włosów blond.
  Idę Mohammed kochał …głęboko!
  I jego czułe słowa stąd:
  „Mój czarny kutas drogi być musi!”
  Wspomnienia znowu żywe są.
  Ida znów czuje, jak on ją dusi
  I „ubogaca” spermą swą.
  Somalijczyka „rasistka” nie chce!
  Rodzina jego stara się;
  Brat Muhammada i matka łechce
  „Bezczelną dziwkę” kopem w d.
  Gest multi-kulti zamiast zrozumieć,
  Ida z bliskimi wzburza kraj.
  Pana Murzyna musiało zdumieć:
  „Gdzie ten rzekomy, szwedzki raj?”
 • @Husky 13:25:19
  http://prawy.pl/wp-content/uploads/2017/06/Kordoba-300x185.jpg

  Muzułmanie chcą zabrać katolicką katedrę...Już nie za pomocą zbrojnych najazdów synów Allacha na tereny niewiernych, ale przez oficjalne petycje, pisma i z pomocą europejskich prawników środowiska muzułmańskie zaczynają domagać się przejęcia zabytków od setek lat kojarzonych z cywilizacją łacińską, chrześcijańską, katolicką. Takim przykładem jest katedra w Kordobie w Hiszpanii.

  To jeden z najsłynniejszych kościołów, który wybudowany był pierwotnie jako świątynia islamistów. Wielki Meczet w Kordobie – tak UNESCO (jedna z odnóg ONZ) nazywa pochodzący z X w. obiekt, odwiedzany przez 1.500.000 turystów każdego roku, który już w XIII w. został przekształcony w kościół i z czasem osiągnął eklektyczny styl obecnej katedry. Już mniej ludzi zdaje sobie sprawę, że wcześniej Wielki Meczet stanął na miejscu kościoła wzniesionego przez Wizygotów panujących tu przed najazdem arabskim na Półwysep Iberyjski (do ekstremalnych ciekawostek należy fakt archeologiczny, że Wizygoci i Ostrogoci powstali na skutek podziału Gotów i Gepidów i zanim trafili na tereny dzisiejszej Hiszpanii w pierwszych wiekach po Chrystusie zamieszkiwali Barbaricum, czyli m.in. ziemie współcześnie polskie).

  – Ostatnia fala muzułmańskiej imigracji sprawiła, że lewica zyskała nowego sojusznika. Wśród społeczności islamskiej coraz częściej pojawiają się roszczenia domagające się zwrotu katedry i ponownego zamienienia jej w meczet – informował m.in. serwis britainfirst.tv

  Katedra jest od jakiegoś czasu celem muzułmanów. W Wielką Środę 2010 grupa około stu aktywistów organizacji młodych muzułmanów z Austrii wtargnęła do świątyni pod pozorem zwiedzania i na znak przywódcy rozpoczęli modły muzułmańskie. Ochrona obiektu przerwała to zdarzenie i (po pomocy policji oraz krótkich przepychankach) usunęła osoby z katedry. Dwóch ochroniarzy zostało rannych, a przy jednym z muzułmanów znaleziono nóż.
  A podobno w Europie jesteśmy u siebie…
  Robert Wyrostkiewicz Ps...Niedługo wystąpią o Świątynię Opatrzności Bożej w Wilanowie bo architekturą przypomina meczet. Wtedy Pan Bóg rozprawi się z tą hołotą. Na tej zasadzie to chrześcijanie mogą zażądać zamienienia Hagia Sophia w Stambule z powrotem na chrześcijańską bazylikę (zamieniona na meczet, obecnie muzeum, ale muzułmanie już się domagają by to był meczet ponownie), a żydzi zburzenia meczetu Al-Aksa, bo wszak stoi na starym Wzgórzu Świątynnym:) Drogą pokojową nic się z islamistami nie załatwi. Oni potrzebują miecza .Muszą wiedzieć kto jest ich Panem.To są niewierne psy tak mówiono na Burków za czasów Króla Jana III Sobieskiego.
 • @Husky 13:25:19 Szefowa londyńskiej Policji zamierza chronić muzułmanów: Nie może być tolerancji dla islamofobii
  http://prawy.pl/wp-content/uploads/2017/06/Cressida-Dick_oxford_high_school-300x200.jpg Odnosząc się do wzrostu nastrojów antymuzułmańskich w Wielkiej Brytanii, w tym samym Londynie, prowadzącego do różnego rodzaju incydentów wymierzonych w muzułmańskich imigrantów, w szczególności nasilających się po ostatnim zamachu w Londynie, szefowa londyńskiej Policji Cressida Dick oświadczyła w rozmowie z pakistańskim dziennikiem, że „niedopuszczalne jest dokonywanie przestępstw nienawiści w odniesieniu do mieszkańców Londynu”, wyrażając przy tym brak przyzwolenia na islamofobię londyńskiej Policji.
  Komisarz Policji przyznała, że wzrosła częstotliwość aktów nienawiści wobec muzułmanów bezpośrednio po tym, jak doszło do zamachów przy London Bridge i Borough Market, i zadeklarowała: „Atak w Londynie jest atakiem na nas wszystkich. Rozumiem, że muzułmańskie społeczności czują się rozdarte i że istnieje obawa, czy nie padną one ofiarami przestępstw z nienawiści”. To, co powiem muzułmańskim społecznościom, to że musimy wszyscy stawić czoła terrorystom. Londyńska Policja Metropolitarna jest po to, aby pracować z muzułmanami, aby strzec ich i pracować z nimi w celu powstrzymania przestępstw. Jeżeli staniecie się celem, będziemy ciężko pracować, żeby was chronić. Jeżeli podejrzewacie kogoś i macie powody do tego, żeby określić się mianem ofiary, skontaktujcie się z nami, a my was wesprzemy zadeklarowała Dick. W jej ocenie „akty nienawiści” to w większości zwykłe wyzwiska. Problem jednak w tym, że jeżeli to muzułmanin dopuszcza się „aktów nienawiści” w zasadzie zawsze leje się krew. Dick oświadczyła ponadto, zwracając się do muzułmanów, że „terroryści chcą nas podzielić i nie możemy im na to pozwolić. Londyn jest fantastycznym, różnorodnym, zintegrowanym miastem i tak powinno pozostać”. Zapomniała najwyraźniej, że społeczność muzułmańska w ogóle nie chce się integrować, a sama komisarz przyjęła politpoprawnościową wersję rzeczywistości, którą stosuje brytyjska policja również w prowadzonych śledztwach w sprawach dotyczących przestępstw dokonywanych przez muzułmanów – tuszowanych gdzie i jak tylko się da.
  Źródło: Pakistantoday.com Ps.. Szefem policji – baba! Świat się kończy. A może jeszcze im obciągnie? A burmistrzem muslim. Po kolejnych zamachach terrorystycznych powtarza, że Londyn to najbezpieczniejsze miasto na świecie! Londyn ma już nie lorda mayora lecz szejka mayora, zwie się to to bodaj Zadek Cham. A jeśli ktoś jeszcze nie wie to w angielskim slangu DICK odpowiada słowu, które za komuny było gryzmolone na murach z błędem ortograficznym, bo zaczynało się od H, zamiast od CH. Jak mawiali Rzymianie, nomen omen. Skoro dla debilki "walka z islamofobią" jest priorytetem a walka z islamskim terroryzmem (innego przecież nie ma) piątym kołem u wozu, to Brytole mają pozamiatane. Góra za dwadzieścia lat następcę Elżbiety II kopnie w cztery litery kalif i Małą Brytanię zastąpi Kalifat Londynu. Dobrze. że biedna Margaret Thatcher tego nie dożyła. Ja się zastanawiam czy dożyję czasów, kiedy w końcu sprawy przybiorą inny obrót? Kiedy to my będziemy chronieni przed muzułmanami? Czy to w ogóle realne? Policja ma chronić islamskich terrorystów i sprzyjające im środowiska muzułmańskie. Walczyć ma jedynie z "islamofobią", obawami rdzennej ludności przed terrorystami i niezgodą na kolejne ataki. Od czasu do czasu jedynie, po ataku terrorystycznym, policja (bez fobii) likwiduje islamskich terrorystów
  http://wolnosc24.pl/2017/06/08/tak-skonczyli-terrorysci-z-londynu-chwile-po-ataku-na-ostatnia-ofiare-policjanci-wpakowali-w-nich-50-kul-szokujace-nagranie-z-miejskiego-monitoringu-video/
 • @Husky 13:25:19
  http://prawy.pl/wp-content/uploads/2016/05/imigranci_wegry_zasieki-300x199.png
  W kwestii imigrantów Niemcy murem za Polakami, Węgrami i Czechami, przeciwko własnemu rządowi...Portale niemieckich dzienników „Die Welt” oraz ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung” pękają od nieprzychylnych opinii odnośnie do niemieckiego rządu, przy jednoczesnych słowach uznania dla Polaków za to, że nie ugięli się przed dyktatem kanclerz Angeli Merkel i odmówili przyjęcia muzułmańskich imigrantów. Pod opublikowanymi artykułami dotyczącymi działań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, które odmówiły przyjęcia uchodźców, pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych rządowi w Berlinie komentarzy, krytykujących jednocześnie działania Unii Europejskiej.
  Zdaniem jednego z internautów „UE powinna wreszcie wszcząć postępowanie przeciwko pani Merkel”. „Kto wysyła innym zaproszenia do płacenia za swoich gości i zwraca się do sąsiada, aby podrzucić ich mu wbrew jego wolo, jeśli środki nie są wystarczające?” pytał. Inny zaś stwierdził, że „przyjmowanie uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu powinno obejmować kraje, które wzbogaciły się na eksploatacji tych krajów i które te narody zniewalały i zabijały. To jest zwłaszcza Belgia, Francja, Wielka Brytania i również Niemcy (patrz Namibia)”. „Czesi, Polacy i Węgrzy nie mieli kolonii. Ponadto Polska przyjęła prawie 1 milion Ukraińców w ciągu ostatnich dwóch lat. Czyż nie są oni uchodźcami, nie ma wojny na Ukrainie? Nawiasem mówiąc, co zrobić z państwami które podeptały traktaty międzynarodowe (Dublin II, Schengen) ? Komisarze unijni i inni politycy powinni trafić pod sąd. Nie tylko ze względu na mega-oszustwa i pranie brudnych pieniędzy w Luksemburgu” wyliczał internauta opisany nickiem Josef C. Tego typu wpisów było znacznie więcej. Nie wiadomo, czy nie zadziałał system usuwania niepoprawnych politycznie komentarzy, czy administratorzy nie dawali sobie rady z ich usuwaniem, czy też po prostu ktoś chciał poznać opinię przeciętnych Niemców w tym temacie. Faktem jest, że podobne rzeczy w niemieckich mediach raczej się nie zdarzają.

  Ps..Może w końcu te narody pękną i prawda wyjdzie na jaw. A prawda ta brzmi: manipulacje możnych tego świata i ich opętańczy pomysł NOW – Nowy Porządek Świata. Symptomatyczne, że sponsorem tego bajzlu jest żyd Soros. Jeśli zauważanie tego faktu jest antysemityzmem, to z chęcią będą antysemitą! Może i kiedyś rdzenni Niemcy pękną. Niestety Niemcy lubią dramaty – zamiast po prostu odsunąć Makrelę od władzy i osądzić, odesłać intruzów spoza Europy – czekają aż islam urośnie w siłę. Skończy się wojną domową lub ludobójstwem. Niestety Niemcy mają jeszcze mniej do powiedzenia w swoim kraju niż my. 70 lat tresury i to nie takiej "łagodnej" jak w Polsce zniszczy każdy naród. A sprawa druga to nie są żadni imigranci tylko wysiedleńcy. Te dwie sprawy łączy ten sam oprawca sprawca. W kolejnym, nieuchronnym (a cyklicznie następującym w historii, ciekawe, dlaczego ?.. "shoah", wyginą tym razem naprawdę miliony żydów, sprawcy oprawcy, jak zawsze schowają się z worami złota i tytułów ziemskich… Potem, kolejny raz wyłażąc z dziur, z propozycjami kredytów "na odbudowę" i kolejnymi roszczeniami za kolejny "holocaust"…Według jednej z przepowiedni Niemców ma pozostać tylu, że zmieszczą się pod jedną gruszą. Niejedna grusza (odmiany polskiej) czeka z nadzieją. Przypominam, że Polaków – zgodnie z wytycznymi Klubu Rzymskiego z 1972 (a nie żadnych tam przepowiedni..), ma pozostać 15 milionów 300 tysięcy, możliwie słabych, chorych i głupich… Żeby było komu pożyczać na procent, kogo "leczyć" (paliatywnie oczywiście tylko), aż po końcową „chemioterapię”, oraz żeby miał kto pracować na 3 zmiany na "strefie", za miskę żarcia… Na naszych oczach odbywa się, coraz intensywniejsza realizacja tych wytycznych, a głupi Goj myśli, że to deszcz pada…Natomiast w "kwestii niemieckiej" – zaraz po wojnie powstał tzw. "Plan Morgenthau-a" – pewnego żydka w USA…Który przewiduje całkowite WYTĘPIENIE Niemców…
 • @Husky 13:27:36
  A tak wygląda solidarność braci muzułmanów
  http://www.pulshr.pl/po-godzinach/oboz-w-arabii-saudyjskiej-moglby-pomiescic-3-mln-uchodzcow-ale-stoi-pusty-nic-zero,28435.html
 • @Husky 13:27:36 wbrew i na przekór Rządowi! Budynia i resztę za samowolę aresztować i rozstrzelać. Potrzebny Erdogan.
  Relauching Europe Bottom-up | międzynarodowa konferencja..O MIGRACJI I SAMORZĄDNOŚCI W ECS

  350 przedstawicieli samorządów lokalnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i regionów Europy zjedzie do Gdańska 7 czerwca, Rozmawiać będą o strategii politycznej na rzecz solidarności oraz decentralizacji procesu relokacji uchodźców i migrantów pomiędzy samorządy i regiony Unii Europejskiej. Podczas międzynarodowej konferencji „Relaunching Europe Bottom-Up – From Refugee Integration to Common Sustainable Development: Solidarity and Innovation through European Communities and Regions” będzie można m.in. zapoznać się z nową strategią finansowania europejskich samorządów ze środków Unii Europejskiej oraz dowiedzieć się, na czym polega europejska strategia integracji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

  Tematyka konferencji:
  Celem promowania powyższej polityki, prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, Dyrektor
  Europejskiego Centrum Solidarności, Basil Kerski, Foundation for European Progressive Studies,
  SOLIDAR i HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform serdecznie zapraszają do udziału w
  konferencji pod tytułem:
  “Relaunching Europe Bottom-Up -From Refugee Integration to Common Sustainable
  Development: Solidarity and Innovation through European Communities and Regions”.

  Cele konferencji:

  Zapraszamy do udziału w spotkaniu 350 przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych,
  biznesu i społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, jak również reprezentantów i reprezentantek
  Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i regionów Europy.
  Dołącz do nas i:
  • Zapoznaj się z nową strategią finansowania europejskich samorządów bezpośrednio ze
  środków Unii Europejskiej;
  • Dowiedz się o europejskiej strategii integracji włączającej wiele grup interesów, ufundowanej
  na gruncie wspólnej strategii rozwoju na poziomie lokalnym;
  • Dyskutuj z przedstawicielami europejskich miast na temat korzyści wynikających z tego
  holistycznego podejścia;
  • Zostań częścią szerszego ruchu oraz sieci podobnie myślących przedstawicieli i
  przedstawicielek europejskich miast, polityków, przedsiębiorców, działaczy społecznych.
  • Promuj oddolną odbudowę Unii Europejskiej poprzez partycypację i zaangażowanie
  społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorców oraz przez bezpośrednie europejskie
  wsparcie finansowe dla samorządów i regionów.

  Cel nadrzędny: uczynienie z tak zwanego “kryzysu uchodźczego” inkluzyjnej europejskiej inicjatywy
  na rzecz wzrostu i rozwoju.
  Niniejsza konferencja będzie wyrazistym sygnałem dla Unii Europejskiej dzięki prezentacji strategii
  politycznej na rzecz solidarności oraz decentralizacji procesu relokacji uchodźców i migrantów
  pomiędzy samorządami i regionami Unii Europejskiej, w oparciu o wielostronny proces łączący
  politykę, biznes i społeczeństwo obywatelskie.

  Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

  PROGRAM:

  9.30 / Rejestracja przy kawie

  10.30 / Powitanie: Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańsk; Dr Ernst Stetter, Sekretarz
  Generalny Foundation for European Progressive Studies; Cornelia Pieper, Konsul
  Generalna RFN w Gdańsku

  11.00 / Keynote: Dlaczego oddolna odbudowa Europy – „Relaunching Europe Bottom –Up”?
  Wyzwania migracyjne jako szansa na zrównoważony rozwój na poziomie europejskim i
  globalnym, Prof. Gesine Schwan, Prezeska HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform

  11.20 / Wstęp: Andreas Schönström, Viceprezydent Malmö/Wiceprzewodniczący Forum
  Społecznego EUROCITES

  11.40 / Wystąpienie: Maria Joao Rodrigues, Wiceprzewodnicząca Grupy Postępowego
  Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

  11.50 / Wystąpienie: Georges Dassis, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
  Społecznego EECS/CESE

  12.00 / Wystąpienie: Catherine Woollard, Sekretarz Generalna Europejskiej Rady ds.
  Uchodźców i Wygnańców

  12.10 / Wystąpienie: Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan

  12.20 / Przerwa kawowa

  12.40 / Dyskusja panelowa

  Moderacja: Prof. dr Rita Süssmuth, była Przewodnicząca Niemieckiego Bundestagu
  Pytanie przewodnie: konkretne propozycje dla europejskiej solidarności wobec kwestii
  uchodźczej oraz jak wzmacniać Unię Europejską poprzez samorządy i regiony?

  13.40 / Przerwa obiadowa oraz otwarcie wystawy fotograficznej: „Najważniejsza rzecz -
  Burkina Faso, Irak, Turcja, Sudan Południowy i Demokratyczna Republika Konga” przez
  przedstawicieli UNHCR

  14.30 / Solidarność i innowacje - szanse inicjatyw europejskich na poziomie lokalnym i
  regionalnym: Prezentacja dobrych praktyk miast i regionów
  Moderacja i wprowadzenie: Prof. dr Irena Lipowicz
  Innowacje powinny prezentować oddolny potencjał solidarności i innowacyjnej energii
  dla Europy: rozwój lokalny poprzez integrację uchodźców; „inteligentną specjalizację”.
  Prezentacje: Gdańsk (Polska), Saloniki (Grecja) and Lampedusa (Włochy TBC)

  16.00 / Przerwa kawowa

  16.30 / Warsztaty tematyczne: dyskusja i transfer wiedzy z Gdańska, Salonik i Lampedusy
  oraz wnioski wynikające z przykładów dobrych praktyk

  18.00 / Podsumowanie: nowe strategie polityczne na rzecz rozwoju europejskiego poprzez
  integrację uchodźców. Nowe mechanizmy finansowe. Strategie komunikacyjne dla
  oddolnej odbudowy Europy.

  20.00 / Koncert multi-kulturowy Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego
  Poczęstunek/Bufet


  Focus of the conference
  In order to promote that policy, the Mayor of Gdańsk Pawel Adamowicz, the Director of the
  Europejski Centrum Solidarnosci Basil Kerski, the Foundation for European Progressive Studies,
  SOLIDAR and the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform are inviting you to the conference
  “Relaunching Europe Bottom-Up - From Refugee Integration to Common Sustainable
  Development: Solidarity and Innovation through European Communities and Regions”
  Supported by
  Objectives of the Conference
  Join us and stakeholders from municipalities, businesses, civil society from all over Europe as well as
  representatives of the European Parliament, social partners as well as cities and regions of Europe
  to:
  • learn about a new holistic and direct financing strategy of European communities by the
  European Union
  • get acquainted with a multi-stakeholder based integration policy focused on a common
  development strategy at the municipal level.
  • discuss the benefits of this holistic approach with participating European municipalities and
  answer open questions.
  • promote a bottom-up relaunch of the EU through the participation of civil society and business
  and strengthen investment as well as further integration avoiding both centralisation and
  renationalisation
  • promote a bottom-up relaunch of the EU through the participation of civil society and business
  and through more direct European financing of communities and regions.
  The fundamental idea: to transform the so-called refugee crisis into an inclusive European growth
  and development initiative.
  The conference will send a strong message to the EU by presenting a political strategy for solidarity
  and decentralized relocation of refugees and migrants through communities and regions in the EU,
  based on a multi-stakeholder approach that includes politics, business, and organized civil society.

  The conference will be held in English.

  Registration
  Please find the agenda below. To register please visit the online portal for the conference:
  hvgp.eventsmart.com/events/relaunchingeuropebottom-up/.
  Final registration date is June 6, 2017.

  Agenda for the conference
  “Relaunching Europe Bottom-Up”
  From Refugee Integration to Common Sustainable Development:
  Solidarity and Innovation through European Communities and Regions
  Date: 7 June 2017
  Location: European Solidarity Centre, 1 Solidarity square, 80-863 Gdańsk

  PROGRAMME:

  9.30 / Check in and Coffee

  10.30 / Welcome by Gdańsk mayor Paweł Adamowicz, Secretary General of Foundation for
  European Progressive Studies Dr. Ernst Stetter and Cornelia Pieper, German Consul
  General in Gdańsk

  11.00 / Key Note: Why “Relaunching Europe Bottom –Up”? The Refugee challenge as a chance
  for sustainable European (and global) development, Prof. Dr. Gesine Schwan, President
  of the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform

  11.20 / Introduction Andreas Schönström, Deputy Mayor of Malmö/Vice-Chair of the
  EUROCITES Social Affairs Forum

  11.40 / Input from Maria João Rodrigues, Member of the European Parliament, Vice-President
  and Parliamentary Secretary of the S&D Group

  11.50 / Input from Georges Dassis, President of the European Economic and Social Committee
  EESC

  12.00 / Input from Catherine Woollard, Secretary General of the European Council of Refugees
  and Exile

  12.10 / Input from Henryka Bochniarz, President of the Polish Confederation “Lewiatan”

  12.20 / Coffee break

  12.40 / Panel discussion
  Moderator: Prof. Dr. Rita Süssmuth, former president of the Bundestag
  General Question: Concrete proposals for European solidarity in the refugee question
  and how to contribute to strengthening the EU through the communities and regions?

  13.40 / Opening of the Photo Exhibition “The Most Important Thing: Burkina Faso, Iraq,
  Turkey, South Sudan and DRC” by UNHCR Representatives in the ECS winter garden

  13.50 / Luncheon

  14.30 / Solidarity and Innovation - Chances of European initiatives in communities and regions:
  Best Practice Demonstrations of cities/regions
  Moderator and Introduction: Prof. Dr. Irena Lipowicz
  These innovations should demonstrate the potential of solidarity and innovative
  energy for Europe bottom up: community development through refugee integration;
  “intelligent specialization”;
  Best Practice Demonstrations by Gdańsk (Poland), Thessaloniki (Greece) and Madrid
  (Spain)

  16.00 / Coffee break

  16.30 / Workshops: In-depth discussion of the presentations and knowledge transfer from
  Gdansk, Thessaloniki and Madrid as well as conclusions from best practice cases

  18.00 / Wrap up and Manifesto Presentation: New political strategies for European
  development through Integration. New ways of funding. Communication strategies for
  “Relaunching Europe Bottom-up”

  20.00 / Multicultural concert with the The Sejny Theatre Klezmer Orchestra
  Buffets and Grills
 • @Husky
  Komisja Europejsów zastanawia się nad wprowadzeniem prawa szariatu jako równoległego prawa w UE. (Komisja UE to pacynki międzynarodówki bankstersko- korposzmaciarskiej, nikt ich nie wybiera, sami się wybierają)
  Pora spadać z euroburdelu.
  https://www.youtube.com/watch?... Imam imam Anjem Choudary zapowiada - Pewnego dnia prawo szariatu zostanie wprowadzone także w Polsce...
  https://www.youtube.com/watch?... Plany depopulacji białych Europejczyków przez rząd światowy
  (Oligarchia bankiersko-korporacyjna)
  "DZIEŃ X"- Islamiści czekają na sygnał żeby wyrżnąć europejczyków - takie są plany światowego rządu "
  https://www.youtube.com/watch?...
  Jeśli myślicie, że jesteśmy bezpieczni w PL, to się mylicie.
  Wykład imama Poznań:
  https://www.youtube.com/watch?...
 • @Husky 13:27:36
  Zaprosić do Niemiec całą populację Bangladeszu...dać im wyżywienie, mieszkania i prawa wyborcze..w ciągu zaledwie jednej kadencji Sejmu..Niemcy przestana istnieć...Będzie Bangladesz...wybiorą do parlamentu tylko swoich ci zadecydują by Europejczycy pracowali po 10-12h bo ci z Bangladeszu pracować nie będą jako uchodźcy i im się należy...dzięki temu to co nie udało się Hitlerowi militarnie..uda się uchodźcom w zaledwie pół pokolenia...Ten kto wymyślił darmowa lokację do Europy hordy oszołomów zamiast budować i stabilizować sytuację w ich krajach powinien wisieć bez prawa zdjęcia z szubienicy.

  Zapytajcie muzułmańskich imigrantów i uchodźców, oraz "muzułmanów europejskich" - CZY POPIERAJĄ WPROWADZENIE KALIFATU W Europie! "...W Wielkiej Brytanii co piąty muzułmanin żywi sympatię dla kalifatu. Więcej muzułmanów brytyjskich dołącza do ISIS, niż do brytyjskiej armii..."

  "...Sondaż ICM opublikowany przez „Newsweek” ujawnił, że 16% muzułmanów francuskich popiera ISIS. Poparcie rośnie do 27% w grupie wiekowej 18-24. W dziesiątkach szkół francuskich uczniowie muzułmańscy zakłócali „minutę milczenia” dla upamiętnienia zamordowanych dziennikarzy z „Charlie Hebdo..."

  "...W Holandii sondaż przeprowadzony przez Motivaction pokazuje, że 80% Turków holenderskich nie widzi „niczego złego” w ISIS.

  Wśród młodych muzułmanów europejskich poparcie dla zamachowców samobójców waha się od 22% w Niemczech do 29% w Hiszpanii, 35% Wielkiej Brytanii i 42% we Francji, według sondażu Pew..."
 • @Jasiek
  Szok! "DZIEŃ X"- Islamiści czekają na sygnał żeby wyrżnąć europejczyków https://www.youtube.com/watch?v=gnQD8ES8Ul8
 • @kula Lis 67 17:51:59
  "Ida – dorosła prawie: lat tuzin! –
  Już zna seks w multi-kulti czas…
  Mohammed za to nie zna, co kara;
  Miał siedemnaście tylko lat.
  (Na żonę była Ida „…za stara!”)"


  Nie ma się co dziwić. Przecież Mahomet będąc w średnim wieku poślubił sześcioletnią Aiszę. Wkrótce pedofilia będzie normalną rzeczą w Europie.
 • @AgnieszkaS 21:34:19
  // Wkrótce pedofilia będzie normalną rzeczą w Europie//
  juz jest
  pzdr.
 • @Husky 06:41:07
  http://niezalezna.pl/uploads/imagecache/300s/still2017/1497817167163154100771.jpg

  Adamowicz przyjmie uchodźców za pieniądze z Brukseli? Odpowiedź ministra Błaszczaka
  http://niezalezna.pl/100771-adamowicz-przyjmie-uchodzcow-za-pieniadze-z-brukseli-odpowiedz-ministra-blaszczaka-wideo Ps...A kto zorganizował ta całą imprezę ?? Europejskie Centrum Solidarności!!! Od 2011 roku dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jest Basil Kerski. Jest synem lekarza, Irakijczyka, absolwenta studiów medycznych w Gdańsku i matki narodowości polskiej. Nazwisko Kerski przybrał zamiast nazwiska arabskiego. W dzieciństwie przebywał przez kilka lat w Iraku, od r. 1976 w Polsce, od 1979 w Berlinie Zachodnim, gdzie jego ojciec znalazł pracę w szpitalu. W Berlinie Zachodnim studiował politologię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie. Mieszka w Berlinie i Gdańsku. To jest ewidentne złamanie prawa. Jeżeli tak zrobi to złamie prawo. - powiedział Błaszczak???? Wiec słucham co dalej? Jakiś POdrzędny urzędniczyna robi sobie w państwie niezależną politykę zagraniczną?! Panie Błaszczak albo go aresztujecie i pozbawicie urzędu albo pokażecie narodowi że gówno możecie i każdy kmiot może sobie z was kpić!. To teraz dla was sprawdzian czy macie jaja czy zbuki. Łamie prawo - kara!!! albo wyjdzie na to że z gęby ścierkę sobie ktoś robi! Błaszczak musi nie tylko opisywać sytuację, ale ją rozwiązywać i zapobiegać w przyszłości takim aktom nieposłuszeństwa.Zachowuje się jak lektor czytający tekst np. filmu fabularnego, a tu jest potrzebny kreator, animator człowiek przebojowy,konstruktywny idący "twarzą" do przodu - pod prąd wbrew układowi, bo jeżeli przegra on i PiS to nie będziemy mieli drugiej szansy - chyba tylko wojna. Więcej życia i woli do walki politycznej, bo się skończy tak jak w Opolu - nie mamy festiwalu piosenki polskiej - będzie za to we wrześniu festiwal młodzieżowej piosenki niemieckiej, a to dla Niemców ma ogromny wymiar propagandowy. Tylko dlatego, że w porę nie utarli nosa temu watażce prezydentowi Opola i pozwolili się zapędzić takiemu gamoniowi w ślepy zaułek - przegrali sprawę. I tak może być tym razem, ale tu "straty" będą ogromne, bo po Gdańsku będą następne i nie skończy się na 7 tyś. a na 50. Szanowni panowie ministrowie RP, pan Błaszczak oraz pan Macierewicz !!!! "Adamowicza" oraz "Kerskiego" natychmiast trzeba wziąć pod lupę polskiego kontrwywiadu (przed wojną słynna Dwójka).
  Przy najmniejszym podejrzeniu działalności przeciw prawu polskiemu - to już nawet za same anty-polskie słowa, wypowiedziane publicznie przez nich, to polski kontrwywiad powinien ich obu natychmiast aresztować, wysyłając po nich od razu specjalną grupę operacyjną !!!!
  A potem powinni dostać .... totalnie sprawiedliwą pakę z pogodą w kratkę, za szpiegostwo oraz ewidentne działania anty-polskie, na rzecz obcego państwa, czyli Niemiec, etc. !!!! Zgnijecie w pierdlu ... wy anty-polskie pro-niemiecko-jewropejsko-muzułmańskie qurwy z ..... Gdańska. Nie zdziwi mnie nawet fundacja multikulti prowadzona przez kuzynów Wadi Hadada albo obrońców demokracji sponsorowana przez dawnych sympatyków Baader-Meinhof. Swołocz pookrągłostołowych marionetek zrobi wszystko aby zaszkodzić obecnej władzy i odzyskać raj utracony.
  Z prostej przyczyny: Bo to kukły (w znaczeniu tych z Akwarium Suworowa). Kiedy staną się bezużyteczni dla tych, którzy ich stworzyli - będzie to ich prawdziwy koniec...Dziwi mnie również spokój i beztroska obecnej władzy.
 • @kula Lis 67 16:46:29
  "odmówili mu pomocy, kazali iść mu do dzieci żeby dzieci dokładały, a na muzułmańskich i czarnych nierobów mają euro!"

  I tu mamy POWÓD do wojny ze strony "rdzennych Niemców"...
  Ciekawe tylko, PO CO wojna w Europie i KTO jej potrzebuje.
 • @kula Lis 67 20:47:10
  "Polacy to nie zachodnie "cioty" jak by jakiś muślin podskoczył do dostał by po prostu łomot zgodnie z naszą wielowiekową tradycją."

  Obyś miał rację, bo na razie "zwykli ludzie" parę razy łomot spuścili, ale "POlskojęzyczne państwo" ich za to ciąga po sądach :(.
 • @Husky 12:13:02
  "Wyobrażacie sobie głos muezina z wieży mariackiej?"

  Raz już nam "urwali" hejnał, poczytaj.
  Pytanie, czy pozwoliMY na to POnownie, czy "damy godny odpór"... :)
 • @Jasiek 09:26:17
  Eee tam rozsądnie używany seryjny samobójca wystarczy

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31